ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Footprints International School

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ប្រាក់ខែ : $230
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 10​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ : $1,300 - $1,600
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 10​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ : $2,200
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 10​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ : $1,100 - $1,400
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 10​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
តំណែង :
Chinese Teachers
(ច្រើននាក់)
ប្រាក់ខែ : តាមការចរចារ
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 10​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ព័តមានអំពីក្រុមហ៊ុន
អុីម៉េល :hr@footprintsschool.edu.kh
លេខទូរស័ព្ទ :015 655700 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No. 16-18, St. 570,
ខ័ណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.footprintsschool.edu.kh

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading