ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Teachers for August 2017 (Native-English Speakers: Primary and Secondary Teachers) សំរាប់ Footprints International School

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 11​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2017)
ផ្នែក : ការអប់រំ និង វគ្គសិក្សា
ទីតាំង : ភ្នំពេញ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
ចំនួន : 1
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 11​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2017
ប្រាក់ខែ : $1,100 - $1,600
បទពិសោធន៌ : ត្រូវការ
សំរាប់ : បរទេស
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Footprints International School (FIS) is a school dedicated to raising the quality of education in Phnom Penh, Cambodia. Established in 2007, the school has grown from just 10 students and has spread across 3 branches (5 campuses), with students from Nursery to Grade 10. We run a bilingual program, allowing students to develop competence in Khmer and English, which covers a core curriculum focused around the 4 disciplines of math, language arts, science and social studies. Computers, health, art, music, swimming and PE are incorporated throughout our program of learning to achieve a more integrated approach to education. FIS is licensed with the Ministry of Education, Youth and Sports and is internationally accredited with the Western Association of Schools and Colleges. Footprints International School is also registered with Cambridge International Examinations for our primary and secondary programs.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • The employee agrees to devote his/her entire productive time, ability, and attention during working hours to the expected duties of a Teacher at Footprints School and shall perform these duties in an ethical, professional, and respectful manner. The employee shall accept responsibility for the following:
 • Instruct the set curriculum, preparing in advance all materials and lessons necessary to do so
 • Create a classroom environment that is conducive to learning by utilizing a variety of appropriate teaching strategies.
 • Work closely with Teacher Assistant in evaluating students’ performance and accomplishments on a regular basis
 • Work closely with the Teacher Assistant in recognizing student learning problems and make referrals if necessary
 • Respect the confidentiality of student record and information
 • Manage and keep an up-to-date class webpage
 • Create a parent newsletter when requested
 • Prepare a monthly overview document outlining what will be covered in your class (scope and sequence)
 • Complete report cards each term for each student
 • Provide care and ensure the safety and well-being of every child in the school
 • Be responsible for ensuring adequate supervision of a safe recreation and play period for the students during class recess or break times
 • Be available for Parent-Teacher conferences at the end of each term, which generally occur after hours or on a weekend
 • Attend all school sponsored functions that occur during regular school hours, such as opening ceremony, graduation ceremony etc.
 • Serve on committees when requested by management
 • Attend public workshops and other events outside of regular school hours when given two (2) prior notice
 • Make themselves available to speak with parents before or after classes, or when called upon by the school management to do so
 • Maintain facilities, resources, and materials in his/her classroom and the school
 • Establish and maintain cooperative relationship with other teachers and staff
 • Perform administrative tasks as required by the school
 • Check email daily during the working week
 • Other reasonable tasks requested by the school management
តំរូវការការងារ
 • Holds a Bachelor degree in Education
 • Must be a Native English Speaker
 • Must be a registered/licensed teacher (TESOL, CELTA, TEFL not honored)
 • Experience in teaching the Cambridge curriculum is an advantage
 • Minimum of one year experience
 • Must be passionate, responsible, reliable, resourceful, creative, dynamic and a team-player
ព័តមានសំរាប់ដាក់ពាក្យ

Interested applicants should send their cover letter, CV and photo (jpeg file) to our email in the contact details.

ONLY SHORTLISTED APPLICANTS WILL BE CONTACTED. ALL DOCUMENTS WILL NOT BE RETURNED.


ជួយគាំទ្រ Khmer Online Jobs

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ Khmer Online Jobs
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន :Footprints International School
ឈ្មោះ :Footprints International School, Toul Kork Campus
អុីម៉េល :hr@footprintsschool.edu.kh
អាស័យដ្ឋាន :No. 16-18, St. 570, Khan Toul Kork, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.footprintsschool.edu.kh
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading