ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារក្រៅម៉ោង

ការងារទី 1 ដល់ 3 នៃការងារចំនួន 3
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
ឈប់ទទួលពាក្យ :
ថ្ងៃទី 15​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
តំណែង :
Cambodian Teacher of English
(១នាក់)
ក្រុមហ៊ុន :
ប្រាក់ខែ :
$550 - $700
Part-time (evening and weekend): $180 - $350
ឈប់ទទួលពាក្យ :
ថ្ងៃទី 10​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
តំណែង :
Associate English Teacher
(១នាក់)
ក្រុមហ៊ុន :
ប្រាក់ខែ :
$200 - $300
Part-time (evening): 100$ - 150$
ឈប់ទទួលពាក្យ :
ថ្ងៃទី 10​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :

ស្វែងរកការងារក្រៅម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ស្វាគមន៏សំរាប់ការចូលមកកាន់ ទំព័រការងារក្រៅម៉ោង ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ចាប់ផ្តើមស្វែង រកការងារក្រៅម៉ោង  ការងារវេនព្រឹក វេនល្ងាច ឬ វេនយប់ និង​ ការងារចុងសប្តាហ៍ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង ដាក់ពាក្យ ក្នុងថ្ងៃនេះ តាមរយះ  Khmer Online Job។

សូមកុំបណ្តោយអោយឱកាសការងារល្អៗ កន្លងផុត។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading