ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី អង្គការហ្គូដណេប៊ឺសកម្ពុជា

អង្គការហ្គូដណេប៊ឺសកម្ពុជាគឺជាអង្គការអន្តរជាតិដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងចំនួន១០ទីតាំងក្នុងបណ្តាខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា។

អុីម៉េល : hrmgnc.ho@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : (855) 23 880 557
អាស័យដ្ឋាន : #71A, Street 608 សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខ័ណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.goodneighborscambodia.org
https://www.facebook.com/gncambodia.fanpage/
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
តំណែង :
Sponsorship System Assistant
(១នាក់)
ប្រាក់ខែ :  
តាមការចរចារ
ឈប់ទទួលពាក្យ :  
ថ្ងៃទី 03​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2019
តំបន់ :  
ប្រាក់ខែ :  
តាមការចរចារ
ឈប់ទទួលពាក្យ :  
ថ្ងៃទី 03​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2019
តំបន់ :  
iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading