ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Project Coordinator (PC) សំរាប់ Anakot Kumar

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 16​ ខែ​ មករា ឆ្នាំ2017)
ផ្នែក : កសិកម្ម, ការអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : អង់គ្លេស
ទីតាំង : ពោធិសាត់
ចំនួន : 1
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 16​ ខែ​ មករា ឆ្នាំ2017
ប្រាក់ខែ : $700 - $772
បទពិសោធន៌ : ត្រូវការ
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Anakot Kumar (AK) is a Cambodia non-governmental organization based in Kravanh District, Pursat Province. Currently, AK is working in partnership with HEKS, Pact, and Australian Catholic Relief/Caritas Australia (ACR/CA) on Community-based livelihood project to enhance livelihoods of the rural poor through community empowerment and resilience building to disasters and Local Good Governance for Promoting Citizen Engagement in Democratic Development (PROCEED) Pursat province within sub-national councilors and grassroots CBOs to actively engage with each other and increase good governance practices and increase accountable and responsive councils. From 2017 to 2019, under financial support from HEKS-EPER (Swiss Church Aid), AK will implement the project entitled “Community-Based Livelihood Improvement Project in Phnom Kravanh district, Pursat province”.

AK is seeking the qualified Cambodian applicants for three positions the following positions.

 • Project Coordinator (PC)
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Overall project management and implementation.
 • Overall project guidance and project monitoring by coordinating with project staff
 • Provide support to project staff on project management and implementation
 • Provide capacity building to target groups on community development, DRR, HRBA, safety net.
 • Coordinate for project planning and budgeting
 • Develop reports for quarter, semi- and annual
 • Facilitate and build capacity VDMG, CCDM, DCDM to develop DRR and contingency plans, and integrate into CIP/VDP.
 • Facilitate and build capacity CBO as required by project.
 • Responsible for AK/in charge of the topic: M&E including PCM/HKI, DRR/CCA, and Safety nets
 • Prepare the workshop report and minutes for submission to the project manager
 • Support the organization of events and workshops both at the district and provincial levels, as required
 • To ensure the project implementation is achieved as project goal and objectives.
 • Participate with AK team to ensure organization development is achieved as organization strategies goal and objectives
 • Maintain relationships with local authorities, line departments and others development partners
 • Participate with management team for project design and fund raising
 • Assist MP and ED on other AK work
តំរូវការការងារ
 • Cambodian national
 • Bachelor degrees in rural development and/or agriculture or other equivalence
 • At least 2- year experiences with NGOs with level of supervisor, project management
 • At least 3- year experiences on Community Development Concept, DRR/CCA, HRBA, safety net, and value chain
 • knowledge/skills and experiences of livelihood improvement (on farm and off-farm)
 • Ability and willing to work with community people, local authorities, and other stakeholders
 • Computer literacy in Ms. Office;
 • Ability to write clear project reports with specific output and outcome in English.
 • Good interpersonal and communication skills; demonstration of good teamwork
 • Demonstration of high self-motivation, honesty and integrity, transparency, accountability, flexibility, willingness to learn from others, and able to work under the pressure
 • Willingness to travel and stay in project areas
 • Be able to work independently
 • English proficiency
ព័តមានសំរាប់ដាក់ពាក្យ

Interested candidates are invited to submit CV and cover letter to AK office or by e-mail by using the information in the contact details. Only shortlisted candidates will be contacted for interview. Women are strongly encouraged to apply. For more information, please contact us via phones.


ជួយគាំទ្រ Khmer Online Jobs

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ Khmer Online Jobs
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Anakot Kumar
អុីម៉េល : phekhengpur@gmail.com
sokhonk@gmail.com
លេខទួរស័ព្ទដៃ : 012 583 862 (Mobile)
092 989 226 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Group 14 Leach village, Leach Commune, Kravanh District, Pursat
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading