ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Property Valuation Officer សំរាប់ First Finance PLC

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 25​ ខែ​ មករា ឆ្នាំ2017)
ផ្នែក : គណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ការទំនាក់ទំនង
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : អង់គ្លេស
ទីតាំង : បាត់ដំបង
ចំនួន : 1
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 25​ ខែ​ មករា ឆ្នាំ2017
ប្រាក់ខែ : តាមការចរចារ
បទពិសោធន៌ : ត្រូវការ
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

First Finance Plc, a joint venture established between First Home Plc, Singapore-based Phillip Capital, and Luxembourg-based Insitor Fund SCA, is the first and only finance company in Cambodia specializing in house financing for low-medium income Cambodian households. As the company is growing, we are now seeking for qualified candidates to fill the following positions.

 • Property Valuation Officer
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Visit the actual customer property
 • Survey the price of the surrounding areas
 • Prepare valuation report
 • Conduct market research on properties within Phnom Penh and province
 • Develop/maintain a database for tracking property value/trend
 • Update to the management any change in the real estate environment
 • Assist the management in short and long term planning in relation to real estate market
 • Develop, maintain and update process and procedure for property valuation
 • Train credit consultant on property valuation
 • Implement own staff development plan by undertaking appropriate training, seminars, workshops to develop skills and knowledge necessary for the position. Feedback lesson learnt from training attended
 • Participate and prepare annual performance appraisal process and implement recommendation for improvement
 • Prepare monthly accomplishment report and plans for next month
 • Perform other administrative tasks that might be assigned
តំរូវការការងារ
 • Must understand and agree with First Finance mission and goal
 • Experiences in related field
 • High level written and oral communication in English
 • Possess honesty, initiative, flexibility, commitment, and good inter-personal skill
 • Demonstrate high level of ethical commitment and trustworthiness
 • Collaborative and service-oriented
 • Be a good trainer, facilitator, mentor, and coach.
ព័តមានសំរាប់ដាក់ពាក្យ

Interested applicants should submit their CV and Cover Letter with salary expectation together with a recent photo via email below. You may also apply in person at our head office by using the information provided in the contact details. Those applications that come first will be reviewed first. Only short-listed candidates will be notified. For more information, please visit our website.


ជួយគាំទ្រ Khmer Online Jobs

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ Khmer Online Jobs
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : First Finance PLC
អុីម៉េល : recruitments@firstfinance.biz
អាស័យដ្ឋាន : #A15-17, Street. 271, (near Sovanna Shopping Center), Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.firstfinance.biz
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading