ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Clinical Researcher សំរាប់ មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 03​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2018)
ផ្នែក : សុខភាពនិងឱសថ, ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៏
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
តំបន់ : សៀមរាប
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 03​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2018
ប្រាក់ខែ : តាមការចរចារ
បទពិសោធន៌ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : អនុបណ្ឌិត
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

AHC is a non-profit paediatric healthcare organization with a goal of improving healthcare for Cambodia’s children. Since our inception in 1999, AHC has grown from a hospital to a well-established and credible healthcare organization providing not only quality equitable healthcare for hundreds of thousands of children annually but also extending our influence to make a greater impact on child health nationally and internationally.

AHC’s experience places the organization in a strong position to tackle a number of large global child health concerns including reduction of neonatal and child mortality and morbidity and antibiotic resistance and stewardship. AHC’s Global Child Health agenda is focused on developing innovative, impactful and sustainable solutions to major global child health issues that combine existing scientific evidence and analytical thinking with creativity and contextual understanding.

In the six years since AHC started its neonatal programme the number of babies dying in hospital has reduced by 80%. AHC has examined the implementation steps of its own neonatal programme and identified interventions that had the most impact on in-hospital new-born mortality. These include having a dedicated area for neonatal care, good infection control practice, essential equipment and teaching. Based on these data AHC has designed a step wedge cluster randomised trial entitled: Design, implementation and assessment of a comprehensive community neonatal heath package utilising medical and social interventions (short title: Saving Babies Lives).

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Primary
  • Design, implement and assess a comprehensive community neonatal heath package utilising medical and social interventions
 • Secondary
  • Reduction of neonatal mortality in Preah Vihear (PVH) province, Cambodia
 • Tertiary
  • Describe the characteristics of neonates, born in PVH province, Cambodia over a five-year time period
  • Develop a tool to undertake a full review of neonatal services and capabilities in PVH province, Cambodia
  • Design a fully comprehensive neonatal and emergency obstetric healthcare training and implementation package adapted to local need
  • Establish community groups to address areas of concern for the local community with respect to childbirth and the neonatal period
  • Develop a programme blueprint and implementation strategy for introduction of the developed programme into other locations within Cambodia
  • Calculate the cost-effectiveness of a neonatal community health programme and the resulting changes in care, as compared to the existing care given in the region
 • The existing Saving Babies Lives (SBL) team comprises:
  • Local project manager
  • Data analyst
  • Team leader for teaching
  • Team leader for data collection
  • Team leader for community engagement
 • SBL Clinical Researcher Main Responsibilities:
  • Serve as the lead clinical researcher for the Saving Babies Lives programme
   • Set up and monitor the research aspects of the SBL programme
   • Ensure Good Clinical Practice (GCP) guidelines are followed for the SBL programme
   • Work with the SBL team to ensure accurate and timely collection of qualitative and quantitative data and achievement of research timeline goals for the SBL
   • Supervise / perform analysis of all data collected
   • Liaise with the data analyst to produce reports for stakeholders including but not limited to: donors, AHC management and the Cambodian Ministry of Health
   • Support AHC staff in developing research skills
   • Prepare manuscripts for publication and presentation
តំរូវការការងារ
 • Essential
  • Medical degree, PhD and/or MSc
  • Field study experience
  • Experience and expertise in using all Office programmes and a statistical programme (STATA or R)
  • Supervision experience
  • Prior peer-reviewed publications
  • Teaching experience
 • Attributes
  • Leadership
  • Accountability
  • Analytical thinking
  • Flexibility
  • Humor
  • Initiative
  • Team work
  • Enthusiasm for global child health research
 • Desired
  • Experience in analysing qualitative data and using N-Vivo
ព័តមានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates are requested to submit an Application for Employment (available at HR Department or download from http://angkorhospital.org/jobs/job-application-forms/ along with Curriculum Vitae, cover letter and eligible Certificate of degree to: Angkor Hospital for Children, or via email by using information in the contact detail. Only short listed candidates will be contacted for interview and submitted applications will not be returned. “Applicants who do not complete an AHC application form will not be considered”


ជួយគាំទ្រ Khmer Online Jobs

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ Khmer Online Jobs
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ
អុីម៉េល : job@angkorhospital.org
លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 99 610 885
លេខទួរស័ព្ទដៃ : (+855) 63 963 409
(+855) 15 687 438
អាស័យដ្ឋាន : Tep Vong Road & Umchhay Street, Sankat Svay Dangkum, PO Box 50, Siem Reap
គេហទំព័រ : http://www.angkorhospital.org
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading