ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 27​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2018)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : រដ្ឋបាល, គ្រប់គ្រង, ផលិតកម្មនិងប្រត្តិបត្តការណ៏, លក់និងទីផ្សារ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 27​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2018
ប្រាក់ខែ : តាមការចរចារ
បទពិសោធន៌ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

AMK Microfinance Institution Plc. is one of the largest microfinance institutions in Cambodia. AMK serves a large number of over 600,000 customers with more than 2,500 staffs nationwide.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Lead all projects under Retail Business Division in order to contribute the achievement of an overall goal and objectives of this division.
 • Coordinate with other cross department stakeholders, branches and sale team to reinforce all projects of Retail business to fulfil the sales expectation and timeline.
 • Keep a regular review on existing products and services in order to customize or simplify the key conditions and process, following AMK’s delegation authority.
 • Support development and management of products and product bundles through physical and digital channel – compelling and differentiated point of sales – ‘easy to buy’, ‘easy to sell’
 • Work with sale team, analysis team and research team to monitor and keep up-to-date the market price, operations and other competitors’ marketing activities for recommendation of current product and process enhancement.
 • Work with product team and IT team on new innovation of products, services and procedures to improve efficiency and effectiveness of the business operations.
 • Work with partners to initiate win-win business model, so that both parties could provide innovative solution for their customers to better retain and acquire its owned market share.
 • Respond in a timely fashion to all enquiries/requests for product information and/or changes by coordination to sale product and IT team.
 • Complete other work-related tasks assigned by Chief Retail Business Officer
តំរូវការការងារ
 • Bachelor’s Degree in relevant field
 • At least 2 years’ experience in business/product development, or other relevant project management.
 • Good creativity and innovation
 • Strong coordination and leadership skills
 • Analysis and problem solving
 • Motivated, energetic and solution orientated
 • Able to focus attention in detail
 • Strong written and verbal critical reasoning
 • Negotiation and facilitation skills
 • Excellent time management
ព័តមានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

AMK provides competitive salary package to its employees with multiple bonus and other benefits, including Khmer New Year bonus, Pchum Ben bonus, incentive, pension fund, 100% medical insurance for employee’s spouse and dependences for local and oversea treatment for staff only, 24 hours accident insurance, staff loan for education purpose with only 2% interest rate per year, USD 300 bonus for both maternity or paternity and up to USD 600 if surgery required, 18 days annual leave, capacity building per job requirement, and good working condition in accordance to the Cambodian Labor Law.

Benefit for Inthernship

AMK offer the opportunity to study and work directly with Information Technology Department, provide valuable experience, career development in the microfinance industry, 24hour accident insurance, and allowance.

Interested candidates should apply by sending a CV and a cover letter to: AMK branch and sub-branch offices or Head Office, or via E-mail by using the contact detail.

Attachments:

 • A copy of obtained certificates or confirm letter by the University
 • A copy of national identification, family book, and certificate of birth
 • A copy of transcript is preferred.

For additional information, please contact via phone or visiting website.

AMK is an equal opportunity employment. Qualified women and disabled people are encouraged to apply. Only short-listed candidates will be contacted for interview.


ជួយគាំទ្រ Khmer Online Jobs

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ Khmer Online Jobs

គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី គឺជា គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ មួយ ក្នុងចំណោម គ្រឹះស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ធំៗ នៅក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា។ អេ អឹម ខេ បានផ្តល់ សេវាកម្ម ជូន អតិថិជន ជាង ៥៩០,០០០នាក់ ដែលមាន បុគ្គលិក សរុប ជាង ២,៤០០នាក់ ហើយនឹងមាន ការិយាល័យ សាខា នៅគ្រប់ខេត្ត ក្រុង ទូទាំង ប្រទេស។

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី
អុីម៉េល : recruitment@amkcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 993 062 (Office)
023 224 763 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Building 285, Yothapol Khemarak Phoumin Blvd. (271), Sangkat Tumnobtuek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.amkcambodia.com
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading