ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

អ្នក​សម្រប​សម្រួល​កម្មវិធី​ថ្នាក់​ខេត្ត (Provincial Program Coordinator) សំរាប់ អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា (រ៉ាក់)

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 26​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : សុខភាពនិងឱសថ, ការងារសង្គម
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : អង់គ្លេស
តំបន់ : សៀមរាប
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 26​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

The Reproductive Health Association of Cambodia (RHAC), established in 1996 working in the area of women and sexual and reproductive health, is currently seeking qualified Cambodian candedates to fill for the positions below:

  • អ្នក​សម្រប​សម្រួល​កម្មវិធី​ថ្នាក់​ខេត្ត (Provincial Program Coordinator)
តំរូវការការងារ
  • មាន​សញ្ញាបត្រ​គិលានុប្បដ្ឋាក ឬ​គិលានុប្បដ្ឋាយិកា ឬឆ្មប ឬសញ្ញាបត្រ​បរិញ្ញា​ផ្នែក​សង្គម ដែលមាន​តម្លៃ​ប្រហាក់​​ប្រហែល (លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​អ្នក​ដែល​មាន​សញ្ញាបត្រ​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​សង្គម)
  • មាន​បទពិសោធន៍​ការងារ​សុខភាព​សហគមន៍ ឬ​ការងារ​ជាមួយ​ប្រជាជន​ក្រីក្រ យុវវ័យ ក្រុមបំឡែងភេទTG ក្រុម​បុរស​ស្រឡាញ់​បុរស MSM -ល- យ៉ាង​តិច២​ឆ្នាំ
  • មាន​ចំណេះដឹង​ភាសា English ដែល​អាច​អាន និង​មើល​យល់
  • មាន​ចំណេះដឹង​ក្នុងការ​ប្រើ Computer ជាពិសេស Microsoft Word, Excel &PowerPoint.
  • មាន​ទំនាក​ទំនង​ល្អ មាន​ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង និង​សម្រប​សម្រួល
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Please send CV, cover letter and certificates indicating the above position to RHAC Office, or to email address provided in the contact detail. For more detail position description, please contact the email address or Office telephone number. To learn more about RHAC, please check our website. The deadline for this application is by 5pm of the closing date.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា (រ៉ាក់)
ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា (រ៉ាក់)
អុីម៉េល : rhachq.hiv.adm@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 883 027 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #05, St. 600, Boeung Kak II, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://rhac.org.kh
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading