ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Showroom Leader សំរាប់ ក្រុមហ៊ុន អ អេ ខេ សេរ៉ាមិច សេនធ័រ ខូអិលធីឌី

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 28​ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : រដ្ឋបាល, លក់និងទីផ្សារ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 28​ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 1​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

R.A.K CERAMIC CENTER CO., LTD is a sister company of the Sun Hour Group, which has been established since 1996 and authorized as distribute direct of world brands such as TOTO, ASISTON, and GRUNFUS... etc. RAK brand is one of them, which well known in 161 countries, brought in since 1998. Base on the market of brand RAK one large and growing, we established R.A.K CERAMIC CENTER CO., LTD in 2015 which focus to RAK brand. In order to support the demand of building, construction, restaurants & hostility to become modern and civilized. The company supports wide range of ceramic and porcelain wall and floor tile. Beside that we also supply porcelain tableware, R.A.K Paint and National Paint. Now we are seeking any potential candidates to fill the following position:

 • Showroom Leader
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Supervise daily operations of showroom and staff.
 • Arrange display products as requested by Manager.
 • Keep products, products display and showroom clean. 
 • Monitor and develop staff performance and skills (Train, develop, monitor staff’s skill and performances.
 • Ensure timely feedback and complain handling is efficient and achieve customer satisfaction.
 • Provide necessary information to customers as they need.
 • Promote, Consult, and demonstrate products and services.
 • Make sure all staff obey rules and regulations
 • Control stock showroom.
 • Other tasks assign by Management.
 • Ensure showroom more attractive and keep update. 
តំរូវការការងារ
 • Bachelor’s Degree of Marketing or Business administration 
 • 1-2 years’ experience
 • Able to use English (speak read write)
 • Able to speak Chinese is priority 
 • Good appearance, good in management, Flexible, problem solving, 
 • Microsoft office, Internet and email.
លក្ខខណ្ឌការងារ

Benefits:

 • Salary 
 • Bonus + Extra Bonus 
 • Lunch Providing  
 • Accident Insurance 24 hours 
 • Annual Leave, Sick Leave, Allowance ,Trip Program
 • 13th salary 
 • Ang Pav Chinese New Year 
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Rak Ceramics Center Co.,Ltd

Address : #59C, Street Mao Tse Toung Blvd 245, Sangkat Beoung Keng Kong 3, Khan Chamkamon, PP, Cambodia
Email : hr@rakcenters.com
Website : www.rakcenters.com
Contact for Detail : 023 211 473 / 076 668 68 68


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ក្រុមហ៊ុន អ អេ ខេ សេរ៉ាមិច សេនធ័រ ខូអិលធីឌី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រុមហ៊ុន អ អេ ខេ សេរ៉ាមិច សេនធ័រ ខូអិលធីឌី
អុីម៉េល : hr@rakcenters.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 211 473
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 076 668 68 68
អាស័យដ្ឋាន : #59C, Street Mao Tse Toung Blvd 245, Sangkat Beoung Keng Kong 3, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
គេហទំព័រ : http://www.rakcenters.com
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading