ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Internal Audit Manager សំរាប់ គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីអិមខេ ម.ក

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 23​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស, ចិន
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 23​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 3​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

CMK PLC is a private institution that received license from National Bank of Cambodia to operate as a microfinance institution across the country. As part of its development, CMK PLC is looking for enthusiastic, talented and motivated staff wishing to join a fast-growing business, candidates who are flexible and who crave the intense satisfaction that comes from being personally responsible for satisfying the clients.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Internal Audit Policy, procedure organizing
 • Annual Internal Audit Planning
 • Internal Audit Execution-regular, spot-check audit and fraud investigation
 • Reviewing and preparing internal audit report in organization
 • Reporting internal audit result to audit committee
 • Regulation Reporting
 • Review Permanent Control Function
 • Anti-money laundering and Combating terrorism
 • Other task is assigning by Line Manager and Audit Committees
តំរូវការការងារ
 • Management skills
 • Excellence Finance and Audit skills
 • Positive attitude and strong interpersonal skills
 • 3-5 years, experience of similar role in financial institute is preferred
 • Degree in a Finance & Banking, CAT, ACCA, and relative files
 • Fluent is required (Chinese and Khmer or English and Khmer)
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates are invited to submit CV, Cover Letter, application form and relevant documents to CMK PLC Head Office at address, or via e-mail provided in the contact detail. Applications will not be returned, and only short-listed candidates will be notified.

Note: For Cambodian candidates only

Salary: CMK PLC provides competitive salary package to its employees with multiple bonus and other benefits, Khmer New Year bonus, Pchum Ben Bonus, Performance bonus, Health Insurance for employee’s spouse and dependences, 24 hours Health and accident insurance for employees, Minor medical expenses bonus, Maternity bonus, Wedding bonus, family support bonus, 18 days annual leave, Seniority Bonus and others.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីអិមខេ ម.ក
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីអិមខេ ម.ក
អុីម៉េល : hrd@cmk.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 221 971 (Office)
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 078 295 587 (Mobile)
016 714 416 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : PO Box 1102., #171-173, Street 110, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.cmk.com.kh
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading