ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Silk Research and Innovation Expert សំរាប់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៏
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 25​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បណ្ឌិត
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

The Higher Education Improvement Project (HEIP) was approved by the World Bank on April 26, 2018 and became effective on 17 September 2018. The HEIP activities are funded by an International Development Association (IDA) Credit of US$ 90.0 million equivalent and US$2.5 million from the Royal Government of Cambodia. It is expected to be implemented over a 6-year period – starting in July 2018 and ending in June 2024. The project aims to strengthen higher education systems and support the development of legislation for autonomous HEIs. The project is now seeking for the positions as below:

  • Silk Research and Innovation Expert
តំរូវការការងារ
  • A PhD degree or special expertise in an appropriate discipline from an internationally recognized and accredited university
  • At least have 25 years of experience in fundamental research and teaching in sericulture in general, and in physiology and silkworm rearing.
  • Proven track record of (i) academic publications, preferably those related to Cambodia or Southeast Asian context, and (ii) acquisition of competitive scientific grants
  • At least 5 years’ experience working in a major research university, preferably at a position of Associate Professor or above, with duties that included supervising Masters and PhD level students
  • Experiences in working with/for large industries would be an advantage
  • Demonstrated high-level analytical skills.
  • Demonstrated ability to communicate effectively in English both orally and in writing, preferably with international peer-reviewed scientific publications in reputed English-language journals
  • Experience in training and capacity building.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

The Ministry of Education Youth and Sport invites expressions of interest from suitably qualified and experienced individual consultants to undertake the above-mentioned services. The Individual Consultant will be selected in accordance with World Bank Procurement Regulations for Borrowers under Investment Project Financing (IPF) dated July 1, 2016, revised November 2017 and the Kingdom of Cambodia's Updated Procurement Manual for all Externally Financed Projects/Programs, promulgated pursuant to Sub-Decree 74 on Promulgating the Updated Standard Procedures for Implementing all Externally Financed Projects/Programs, dated May 22, 2012 and is open to all eligible bidders as defined in the guidelines.

In submitting their expressions of interest, the interested candidates are kindly requested to provide their updated curriculum vitae, indicating their personal and technical skills, academic qualifications, and experience in similar assignments, along with the names of at least three (3) referees with contact information (e-mail address, telephone or fax numbers).

Interested candidates may obtain copies of the detailed Terms of Reference (in English) for the assignment from the address or e mail provided in the contact detail during office hours from 8:00 to 12:00 and from 13:30 to 17:30 hours, Monday through Friday, except public holidays. Expressions of interest must be submitted to the address provided by email or hard copy, no later than the closing date before 17:30 hours.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
អុីម៉េល : nuon017@gmail.com
procurement@moeys.gov.kh
chey.sith@moeys.gov.kh
va.sith.pu@moeys.gov.kh
mok.sokun1@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 220 412 (Office)
023 220 927 (Office)
លេខទូរសា : 023 215 202
អាស័យដ្ឋាន : 2nd Floor, Street 380, Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.moeys.gov.kh/en/procurement
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading