ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Call Center Officer សំរាប់ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 09​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ការបំរើអតិថិជន
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស, ចិន
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 3នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 09​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Phnom Penh Commercial Bank (PPCB) is a licensed Bank operating in Cambodia since 2008 and offers a full range of retail and commercial banking products and services. Now we are looking for high quality motivated candidates to fill in the different positions in our bank for more branches expansion with the details as follows÷

 • Call Center Officer (3 Positions)
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Check card amendment request form (Credit Limit Adjustment, Block Card and Release Card, etc.)
 • Process the card amendment request
 • Process Active/Suspend/Revoke/Close Card follow customer call request
 • Monitor card activities and authorization (ATM & VISA card)
 • Follow up reject transaction, suspicious and high risk relevant transaction (MOTO/ Ecommerce/Recurring Payment)
 • Prepare daily card authorization reports
 • Support Cardholder troubleshooting
 • Fulfill other tasks assigned by Card Centre Manager and Management
 • Assist internal task in Card Centre with involving department
 • Fully support all the bank campaigns and marketing activities
 • Excellence in customer service.
 • Input Data (New card)
 • Prompt response to internal and external customers’ enquiries over the phone.
 • Address customer queries related to bank procedures and products.
 • Solve customer complaint and problem or refer them to appropriate department for solution.
 • Handle back office related work.
 • Do/Telephone marketing relate to Deposit and Loan Product
 • Update to Manager.
តំរូវការការងារ
 • Degree in Finance and Banking or equivalent professional qualifications
 • Proficient in relevant computer applications
 • Required language proficiency: Khmer, English, Chinese (Optional)
 • Knowledge of customer services principles and practices
 • Knowledge of call center telephony and technology
 • Some experience in a call center or customer service environment
 • Good data entry and typing skills
 • Knowledge of administration and clerical process
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Note: Interested candidates please send your CV (Not bigger than 1mb) with recent photo and named file as Mr. XXX’s CV to address provided in the contact detail. Only short-listed candidates will be called for an interview.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
អុីម៉េល : hr@ppcb.com.kh
e.kimly@ppcb.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 508 (Telephone)
023 999 540 (Fax)
អាស័យដ្ឋាន : No 217, Norodom Blvd (St. 41), Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.ppcb.com.kh
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading