ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Database Administration Officer, IT សំរាប់ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 09​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : កំព្យូទ័រទូទៅ, កំព្យូទ័រ ត​បណ្តាញ Network, កំព្យូទ័រ សរសេរកម្មវិធី
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 3នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 09​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Phnom Penh Commercial Bank (PPCB) is a licensed Bank operating in Cambodia since 2008 and offers a full range of retail and commercial banking products and services. Now we are looking for high quality motivated candidates to fill in the different positions in our bank for more branches expansion with the details as follows÷

 • Database Administration Officer, IT (3 Positions)
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Install server software
 • Configure database servers
 • Monitor and maintain system health, performance and security
 • Design backup processes for server and associated data
 • Create accounts for all users and assign security levels
 • Establish a disaster recovery protocol
 • Provide end-to-end technical support and problem resolution
 • Schedule and perform regular server maintenance
 • Create database management procedures
 • Evaluate data analysis models and procedures
 • Participate in company’s cross-training program
 • Report issues and concerns immediately to team leader or IT manager
 • Do other tasks as per assigned
តំរូវការការងារ
 • Bachelor’s degree in computer science, information technology, computer science, engineering, or related field
 • 2 years’ experience of Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MySQL database or database administration experience in a commercial environment or equivalent work experience
 • Experience with any of the following: Oracle, PostgreSQL or Microsoft SQL Server; Microsoft Transact-SQL or PL/SQL; Microsoft SQL Server Management Studio or Oracle OEM; Microsoft Windows Server, UNIX, or AIX; Oracle, PostgreSQL and SQL Server Database Administration
 • Experience with database migration, performance tuning and optimization, and setting up and managing database connections
 • Understanding of disaster recovery and database backup procedures
 • Understanding HA and Switchover
 • Understanding to create shell script
 • Familiar with SQL Reporting services including creating, modifying, and managing custom reports
 • Able to multitask, prioritize, and manage time efficiently
 • Accurate and precise attention to detail
 • Strong written and verbal communication skills
 • Excellent analytical, quantitative, and organizational skills
 • Up-to-date on latest industry trends; able to articulate trends and potential clearly and confidently
 • Oracle or PostgreSQL certification is preferred
 • Good interpersonal skills and communication with all levels of management
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Note: Interested candidates please send your CV (Not bigger than 1mb) with recent photo and named file as Mr. XXX’s CV to address provided in the contact detail. Only short-listed candidates will be called for an interview.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
អុីម៉េល : hr@ppcb.com.kh
e.kimly@ppcb.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 508
លេខទូរសា : 023 999 540
អាស័យដ្ឋាន : No 217, Norodom Blvd (St. 41), Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.ppcb.com.kh
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading