ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Digital Business Development Officer សំរាប់ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 09​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, លក់និងទីផ្សារ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 09​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Phnom Penh Commercial Bank (PPCB) is a licensed Bank operating in Cambodia since 2008 and offers a full range of retail and commercial banking products and services. Now we are looking for high quality motivated candidates to fill in the different positions in our bank for more branches expansion with the details as follows÷

 • Digital Business Development Officer (1 Position)
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

Plan, Design, and Implement Digital Channel and Payment

 • Analyze business process of competitor regarding digital service and prepare report for management in charge
 • Work with team to modify, update and propose business processing flow of bank’s digital service to ensure competitiveness
 • Design and develop the guidelines pertaining digital payment and service
 • Draft, develop and modify all agreements for digital service if required Work with team to develop and modify digital service forms, terms and conditions to ensure consistent updates in line with progress
 • Conduct and participate in all of UAT testing of digital service
 • Conduct Advanced and Orientation training to existing staffs and new recruits; as well training to all staffs pertaining new and updated digital service
 • Design and develop service FAQ, simple instruction and tutorial (Videos and Books) to help support the effective implementation of digital service
 • Design tests and questionnaires to measure staff’s understanding of digital service Monitor and report to manager regarding status of all business implementation
 • Monitor on performance of digital and payment service; and take action through reporting during underperformance
 • Arrange and process for increasing digital service usage limit (Mobile Banking and smartBiz) when customers requested
 • Coordination of all matters regarding agreement with customers (Mobile-Pay Merchant and Virtual Account Agreement)
 • Making the yearly budget plan and business plan of the department
 • In charge of drafting of Notification, Notice, and Message contents for digital service sending to customers
 • Monitor on balance of Mobile Banking top-up balance to support daily Mobile top-up operation
 • Others tasks assigned by manager and management in charge
តំរូវការការងារ
 • Holding Bachelor Degree in Banking and Finance, Information Technology, Business Management;
 • 2 years of working experience in Business Development or Digital Banking or related fields;
 • Comfortable working on a schedule to meet deadlines;
 • Passionate about new business technology;
 • Comfortable communicating with colleagues and team members;
 • Creative, dynamic, flexible, self-direct and self-motivated team player;
 • Excellent communication & Interpersonal Skills;
 • Willing to work under pressure;
 • Good command of written and spoken Khmer and English
 • Good Computer literacy (Word, Excel, Power point
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Note: Interested candidates please send your CV (Not bigger than 1mb) with recent photo and named file as Mr. XXX’s CV to address provided in the contact detail. Only short-listed candidates will be called for an interview.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
អុីម៉េល : hr@ppcb.com.kh
e.kimly@ppcb.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 508
លេខទូរសា : 023 999 540
អាស័យដ្ឋាន : No 217, Norodom Blvd (St. 41), Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.ppcb.com.kh
ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading