ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Customer Service សំរាប់ ភី ធី អឹម

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 20​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ការបំរើអតិថិជន
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 20​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

PTM Travel & Tours Co., Ltd is one of the well-known travel agents in Cambodia.  And now we are urgently seeking for dynamic and qualified candidates to fill a part of position below:

 • Customer Service 01 position
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Greeting, welcoming, directing and announcing guest appropriately
 • Answering screening and forward the incoming phone call
 • Update calendar and schedule meetings
 • Preparing meeting and training room
 • Follow up and negotiate with customers, suppliers, and other departments
 • Provide latest up-to-date information from airline to customers
 • Provide excellent customer service 
 • Other task assign by Director during high season
តំរូវការការងារ
 • Freshman or Bachelor degree encouraged to apply
 • Professional, friendly, hard-working, and willing to learn
 • Computer literate (including typing documents in English and Khmer)
 • Able to maintain composure under pressure
លក្ខខណ្ឌការងារ

Working time: 8:00am to 12:00am and 1:30pm to 5:30pm
Working day: Monday to Saturday 

*** BENEFIT: 24h insurance, incentives, safe and comfortable working environment, annual AGM and travel abroad chances.

ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates should summit the CV and Cover Letter with current (4x6) photograph, detail of qualification and expect salary to:

Email: hr@ptmcambodia.com
Contact: 087 33 18 18081 78 18 18
Only shortlist candidates will be contact to interview.

Closing Date: 20th October 2019


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ភី ធី អឹម
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ភី ធី អឹម
អុីម៉េល : hr@ptmcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 087 33 18 18
081 78 18 18
គេហទំព័រ : http://www.ptmcambodia.com/
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading