ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Partnerships Manager សំរាប់ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 18​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ការអប់រំ និង វគ្គសិក្សា, ច្បាប់, ផលិតកម្មនិងប្រត្តិបត្តការណ៏, លក់និងទីផ្សារ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 18​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
$1,280 - $1,600
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 3​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

NOTE: ONLY CAMBODIAN NATIONALS MAY APPLY FOR THIS POSITION 

World Vision International is an international Christian Humanitarian Organization working with the poor and oppressed to promote human transformation and seek justice. We are global community with a purpose – to bring about positive change in the lives of the world’s most vulnerable children. People are inspired to work for us because they want to contribute to making a difference. We are part of an international team, using our talent, determination and influence to invest in a better tomorrow. 

Are you ready to be a change maker?
Our Cambodia Office is seeking for one (01) qualified local candidate to fill in the position below:

JOB ID : NO-FY19-F007
Position : Partnerships Manager 
Location : National Office 
Salary : 1,280- 1,600 USD

I. THE PURPOSE OF THE POSITION

The Partnerships Manager identifies and develops new funding opportunities, works consultatively to ensure WVC has relevant “products” and presents these to prospective and current partners to generate income enabling children’s lives to be changed.

The Partnership Manager works with their team to ensure that our funding partners grow in their understanding of World Visions work and the impact that their support makes.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Manage a portfolio of marketing initiatives with specific focus on Corporate Partnerships, Campaigns and major donors to achieve annual income targets.
 • Establish, develop and grow external corporate and donor relationships, building a strong network of local partners who grow in their understanding and life changing impact of World Visions work.
 • Implement the annual strategic marketing plan and contribute to the ongoing update of the 3 years strategic plan.
 • Ensure all marketing materials produced adhere to Brand Guidelines and professionally represent WV, in a manner contextually relevant, and reflective of WV values. 
 • Develop and Establish strong partnering relationships with key internal stakeholders.
 • Contribute and lead to affirm a team culture that aligns to World Vision values, Vision and Mission.
តំរូវការការងារ

As part of the World Vision Cambodia mandate requirements for new staff, all candidates who are offered job are required to produce Local Police Clearance Certificate prior to date of joining in the organization. We recommend applying for the certificate upon application submission.

 • University Degree
 • Strong engagement skills, enabling the establishment and development of partnerships with senior leaders in key companies and major donors.
 • Excellent written, verbal and interpersonal communication skills (Khmer and English)
 • A demonstrated ability to work with teams from other functions, 
 • Experience of effectively managing and developing teams 
 • Experience and Skills in representing and engaging with Senior Leaders/ managers of different organisations and companies.
 • Minimum 3 years’ experience working with marketing, sales, operations, finance, law, education or business functions.
 • Experience in implementing of strategic plans/ Fundraising or Business Development is Preferred
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ
 1. Please copy JOB ID: NO-FY19-F007  to be your email subject ONLY and attach your completed Application Form, CV and Cover Letter to Email or contact us at phone number provided in the contact detail.
 2. Please follow this link for WV Application Form.

GO GREEN! SAVE THE TREES!
All applications should be sent in soft copy (word document or PDF)

World Vision Cambodia is committed to the principles of workplace diversity. Qualified women and disabled people are encouraged to apply. Only short listed candidates will be notified. Applications and CVs will not be returned.

WVI is committed to the protection of children. We do not employ staff whose background is not aligned to our child protection practices. Hence employment is conditional upon successful completion of all applicable background checks, including criminal record checks where possible.

Closing date is 18th October 2019 at 17:00


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា

អង្គការទស្សនះពិភពលោក គឺ ជាអង្គការមនុស្សធម៌គ្រីស្ទានអន្តរជាតិ កំពុងធ្វើការជាមួយជនក្រីក្រនិងលើកស្ទួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិត រស់នៅរបស់ពូកគេ និងស្វែងរកភាពយុត្តធម៌។ 

ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា
អុីម៉េល : cam_recruitment@wvi.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 052
អាស័យដ្ឋាន : National Office, Phnom Penh, Cambodia
គេហទំព័រ : http://wvi.org/cambodia
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading