ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Finance Manager - Finance & Accounting សំរាប់ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : គណនេយ្យ, ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
$1,280 - $1,600
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 3​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

NOTE: ONLY CAMBODIAN NATIONALS MAY APPLY FOR THIS POSITION

World Vision International is an international Christian Humanitarian Organization working with the poor and oppressed to promote human transformation and seek justice. We are global community with a purpose – to bring about positive change in the lives of the world’s most vulnerable children. People are inspired to work for us because they want to contribute to making a difference. We are part of an international team, using our talent, determination and influence to invest in a better tomorrow. 

Are you ready to be a change maker?
Our Cambodia Office is seeking for one (01) Cambodian candidate to fill in the position below:

JOB ID : NO-FY19-F028
Position : Finance Manager – Finance and Accounting 
Location : National Office
Salary : 1,280 USD – 1,600 USD Competitive and negotiable dependent on your experience and qualifications

I. THE PURPOSE OF THE POSITION

Provides overall management and technical support to the aspects of finance and accounting management for National Office Finance Department. S/he will focus on ensuring effective and efficient cash management, smooth operations of finance and accounting software, provision of accurate and timely financial reports and data, excellent accounting and financial services, compliance, and accurate monthly payroll and various benefits calculation. 

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Oversee and ensure cash flow for World Vision Cambodia office is effective manage, adequate funds are available for program needs;
 • Direct responsible for leading and managing to ensure the software of finance is smoothly and effective perform;
 • Provide accurate financial data, analysis and advice which will help on decision making on time;
 • Lead and ensure for the excellence accounting services and risk is minimize for national office;
 • Ensure staff payroll and benefits are prepared in according with WVC policy, accuracy, and timely; 
 • Provide leadership and capacity building for the effective Finance Management performance;
 • Coordinate and assist in the developing Finance department business plan, monitor, report, and meetings organizing.
តំរូវការការងារ

As part of the World Vision International-Cambodia mandate requirements for new staff, all candidates who are offered job are required to produce Local Police Clearance Certificate prior to date of joining in the organization.

 • Bachelor of Business Administration with specialized in Accounting, Certified Public Accounting is preferred;
 • At least 3 years working experience in Finance Management/Senior Finance in position, World Vision experience is preferred;
 • Minimum 01 years working experience in financial management position and 2 years with cash flow management, and banking
 • Experience work with cross functions, dealing with management level, managing team, involve with auditor, and development plan;
 • Strong analytical skills and cost analysis;
 • Knowledge of computerized accounting system e.g. Sun System, Cuppa, Advance excel
 • Knowledge in internal control and procedure, banking in cash transferring and management;
 • Must have excellent inter-personal skills and communication skills in English and negotiation and administrative abilities.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ
 1. Please copy JOB ID: NO-FY19-F028 to be your email subject ONLY and attach your completed Application Form, CV and Cover Letter to Email or contact us at phone number provided in the contact detail.
 2. Please follow this link for WV Application Form.

GO GREEN! SAVE THE TREES!
All applications should be sent in soft copy (word document or PDF)

World Vision Cambodia is committed to the principles of workplace diversity. Qualified women and disabled people are encouraged to apply. Only short listed candidates will be notified. Applications and CVs will not be returned.

WVI is committed to the protection of children. We do not employ staff whose background is not aligned to our child protection practices. Hence employment is conditional upon successful completion of all applicable background checks, including criminal record checks where possible.

Closing date is 31st October 2019 at 17:00


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា

អង្គការទស្សនះពិភពលោក គឺ ជាអង្គការមនុស្សធម៌គ្រីស្ទានអន្តរជាតិ កំពុងធ្វើការជាមួយជនក្រីក្រនិងលើកស្ទួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិត រស់នៅរបស់ពូកគេ និងស្វែងរកភាពយុត្តធម៌។ 

ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា
អុីម៉េល : cam_recruitment@wvi.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 052
អាស័យដ្ឋាន : National Office, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://wvi.org/cambodia
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading