ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Finance Assistant សំរាប់ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ជំនួយការ, ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, រដ្ឋបាល
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ព្រះវិហារ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
$397 - $410
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 1​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

NOTE: ONLY CAMBODIAN NATIONALS MAY APPLY FOR THIS POSITION

World Vision is an international Christians Humanitarian Organization working with the poor and oppressed to promote human transformation and seek justice. 

Are you ready to be a change maker?
Our Cambodia Office is seeking for one (01) qualified Cambodians to fill vacant positions of:

JOB ID : PVH-FY19-F018
Position : Finance Assistant 
Location : Chey Saen District, Preah Vihea Province
Salary & Benefit Package : 397USD – 410USD dependent on professional experience and qualifications

I. THE PURPOSE OF THE POSITION

 • Financial coordination and support for AP staff including primary over sight for AP office budget.
 • Support to AP Manager for AP/project on financial management and help the alignment and enhancing of WVI-C financial requirements.
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

Compliance and Reporting

 • Daily process financial expenses (eg: Imprest fund card form/ GEMS).
 • Review all financial data of AP and project before entry into Voucher Summary.
 • Provide technical support and guidance to AP staff of finance administration (eg: filling documentation).
 • Produce financial report timely and submit to PC/Managers (eg: AP Summary Financial Report, and Combine Core and Log-frame Report).
 • Provide support to staff on handling of LDR, correct charging of expense and other accounting requirements. 

Filling

 • All financial documents are maintained with compliance at AP level.
 • Card Forms are properly labelled and systematically filled.

Cash Management

 • Handle the Imprest Fund cashiering services.
 • Prepare Imprest Fund payment voucher (CARD Form) and ensure the payment as per guideline (supplier/vendors).
 • Daily monitor cash in Imprest Fund balances and report to Manager/finance officer for zonal.

Budgeting and Planning

 • Support the budget planning for AP office and assist the AP manager on budget management.
 • Monitor the AP budget and spending 
 • Implement budget monitoring tools.
 • Update staff on budget changes. 
 • AP budget coding to be done following guidelines on budgets.

Partnering

 • Assist zone finance to conduct capacity partner assessment, financial review, and provide recommendation/corrective actions/feedback.
 • Ensure the partnership finance policies and procedures are implement.
 • Assist finance for Zone in training/workshop of community partner (financial partnering).
 • Visit external partners for spot check compliance(eg AC groups , CSG, Local NGO)

Risk Management & Internal Controls

 • Conduct spot check on financial transaction and provide risk assessment.
 • Conduct/refresh Anti-Corruption Awareness
 • Report incidents and financial issues to zonal officer.
 • Identify Risks and provide analysis on financial matters.
 • Provide support during AP audit and ensure requirements like documents, clarifications are given on time.
តំរូវការការងារ

As part of the World Vision Cambodia mandate requirements for new staff, all candidates who are offered job are required to produce Local Police Clearance Certificate prior to date of joining in the organization.

 • Associate degree in accounting.
 • Bachelor of Business Administration (BBA) (Finance/Accounting).
 • Knowledge of Microsoft Office (MS-Excel, MS-Word and MS-Power Point) and other financial packages and Book Keeping.
 • Planning, Organizing, Analytical, Team Player, Communication and Customer Service Skill.
 • Minimum 1 years’ experience in accounting and finance especially with budget.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ
 1. Please copy JOB ID: PVH-FY19-F018 to be your email subject ONLY and attach your completed Application Form, CV and Cover Letter to Email or contact us at phone number provided in the contact detail.
 2. Please follow this link for WV Application Form.

GO GREEN! SAVE THE TREES!
All applications should be sent in soft copy (word document or PDF)

World Vision Cambodia is committed to the principles of workplace diversity. Qualified women and disabled people are encouraged to apply. Only short listed candidates will be notified. Applications and CVs will not be returned.

WVI is committed to the protection of children. We do not employ staff whose background is not aligned to our child protection practices. Hence employment is conditional upon successful completion of all applicable background checks, including criminal record checks where possible.

Closing date is 17th October 2019 at 17:00


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា

អង្គការទស្សនះពិភពលោក គឺ ជាអង្គការមនុស្សធម៌គ្រីស្ទានអន្តរជាតិ កំពុងធ្វើការជាមួយជនក្រីក្រនិងលើកស្ទួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិត រស់នៅរបស់ពូកគេ និងស្វែងរកភាពយុត្តធម៌។ 

ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា
អុីម៉េល : cam_recruitment@wvi.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 052
អាស័យដ្ឋាន : Chey Saen District, Preah Vihea Province
គេហទំព័រ : http://wvi.org/cambodia
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading