ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Compliance Executive សំរាប់ Maybank (Cambodia) Plc.

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 14​ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ច្បាប់
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 14​ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Be the force that drives a multinational powerhouse-Maybank. Maybank, the leading bank in Malaysia and the top five in the region, has been established in Cambodia since December 1993 with the opening of its first branch in Phnom Penh. We recognize that the single most important force in our organization is our employees. Thanks to them, Maybank has now grown from domestic leadership to a strong regional presence. As we expand our already vast international network, we rely more than ever on the talent and energy of our employees. As part of our expansion plan, we invite ambitious, open-minded and driven individuals to fill in the following vacancies:

 • Compliance Executive
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Perform investigations on transaction monitoring alerts and KYC alerts.
 • Assist to prepare periodic financial crime reports and to promptly submit to managements and regulators.
 • Assist to ensure that all regulatory and AML/CFT requirements/policies introduced by the Bank are implemented, subject to relevant customization to suit business/operational requirement.
 • Assist to supervise the compliance surveillance/ testing/ reviews on periodic basis to ascertain the level of compliance within the Bank through onsite and desktop reviews in regard to AML& CFT, Sanctions and Anti-bribery & Corruption agenda.
 • Lead initiatives within the Bank with regard to moral and ethical issues through ongoing communication and training.
 • Job Requirement:
តំរូវការការងារ
 • At least Bachelor’s Degree/ Professional Qualification in Law or equivalent.
 • As a minimum 2 years' experience in this field.
 • Good command of written and spoken of English language.
 • Good communications and interpersonal skills.
 • Good Analytical, critical thinking and problem solving skills.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidate, please send your cover letter and resume with a photograph via this email address provide in the contact detail.

Please kindly note that only shortlisted candidates will be notified.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Maybank (Cambodia) Plc.
អុីម៉េល : hr@maybank.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.maybank2u.com
Maybank (Cambodia) Plc.
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading