ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

SMART Administration សំរាប់ Wildlife Conservation Society (WCS)

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 28​ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ, ធនធាន និង បរិស្ថាន
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : មណ្ឌលគីរី
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 28​ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
$600 - $700
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Position Title : SMART Administration 
Location : Senmonorom, Mondulkiri Province 
Department : GIS Department
Report To : SMART Team Leader

Position Summary:

The SMART Administration provides technical support to (1) help SMART Team Leader to get SMART Connect rollout for Keo Seima Conservation project which collaborates with Department of Terrestrial Protected Area Conservation Eastern Plain Mekong (MOE/GDANCP) and Mondulkiri Provincial Department of Environment (PDOE), (2) implement SMART Mobile and CyberTracker for Law Enforcement (LE), Research and Community Protected Area Patrol (CPAP) Teams on the ground and hands on expertise to the field data collectors, through training, planning, storing information, reporting and coordination. He/she will manage and administrate the Spatial Monitoring and Reporting Tool work in Keo Seima Wildlife Sanctuary (KSWS). He/she will work with WCS Law Enforcement Advisor, SMART team leader and government counterparts to keep tracking the court cases.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

Duties and Responsibilities:

 1. Provide technical support to rangers, team leader, research team, community patrol team in the form of direct training, coaching, and capacity building on SMART 
  • Provide the support in designing and delivering the basic training program as require (GPS, map skill, SMART, Mobile Data Collection Application etc.,) 
  • Support the SMART LE teams in the planning of LEM/SMART support activities
  • Coordination and cooperation with site Law Enforcement Technical Advisor
  • Effective coordination with government counterparts and other concern government authorities.
  • Collaborate with PDoE and MoE/GDANCP to rollout SMART Connect for Eastern Plain
  • Ensure that SMART Data is well and correctly collected/recorded
  • Equipment management and maintenance
 2. GIS/SMART and IT
  • SMART data analysis for KSWS
  • Support the efficient task related to SMART and IT
  • Implementing and support the use of SMART Mobile App and CyberTracker to patrol team (Law Enforcement, Research and Community Protected Area Patrol Team)
  • SMART Connect Sever management/maintenance for KSWS
  • Troubleshooting issue with SMART database/software, and data collection application
  • Keep up-to-date on development of SMART software and SMART Mobile App software
 3. Cases tracking
  • Working admin or director of the protected area to copy/scan the documents related to the arrested/court cases
  • Record the numbers and amount of fined cases if possible
  • Keep tracking the court/prosecuted cases
  • Collaborate with compliance unit

Expected outputs:

 • Well managed the SMART database and SMART Connect for KSWS
 • Supports the SMART activities in KSWS
 • SMART standards and procedures understood and followed by field staff

Responsible to:

 • SMART Team Leader
 • KSWS Law Enforcement Technical Advisor 

As well any and all other work assignments, duties, and/or functions as WCS or its management may designate or instruct in the course of its operation, which may include assignments, duties, and/or functions that vary from the above.

តំរូវការការងារ
 • Bachelor’s in Computer Science, Geographic Information System and/or natural resource management
 • Two years of experiences with information technology
 • Experiences with natural resources management or conservation
 • Strong interest in protecting the natural resources in Cambodia
 • Willing to spend considerable time in remote area, forest campsites when conducting field training and coaching activities.
 • Good commitment and working well with and contributing effectively to a multicultural team
 • Good command of English language
 • Willing to obtains new skill
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

WCS provides competitive salary and benefits packages based on educational background and work experiences. Interested candidates are invited to send by email a cover letter together with CV by combining into single PDF file (with expected salary) to cambodiahr@wcs.org. Closing date for application is 28th November 2019.

Only short-listed candidates will be notified.

Notes:

 • The applicant shall clearly state the position for which s/he wishes to apply in the application.

About WCS contact address:

House No. 21 Street 21, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Phone: 023 217 205


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះអង្គការ : Wildlife Conservation Society (WCS)
អុីម៉េល : cambodiahr@wcs.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 217 205
អាស័យដ្ឋាន : House No. 21 Street 21, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
គេហទំព័រ : https://www.wcs.org
Wildlife Conservation Society (WCS)
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading