ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Legal Advisor សំរាប់ KCP (Cambodia) Ltd

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 22​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ច្បាប់
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
(តម្រូវការចុះតាមខេត្ត)
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 22​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Advising clients on a broad range of commercial matters including cross border works, performing company and land due diligences, company registration, business licensing, banking and finance, real estate, employment and immigration, mergers and acquisitions, due diligences and various commercial transactions.
 • Reviewing, guiding and training other junior colleagues including paralegals to perform assigned projects.
 • Carrying out research, formulating strategies, providing advices and analytical responses to clients’ requests for assistance;
 • Handling client projects from beginning till completion.
 • Preparing and delivering presentations for associations, conferences, and the management; writing articles; and participating in a wide range of other marketing and business development activities.
 • Performing assigned administrative matters, including billing and collection of fee for consulting work performed.
 • Other responsibilities as determined by firm management from time to time.
តំរូវការការងារ
 • Law degree, with a focus on corporate, licensing and commercial fields.
 • 2 to 5 years of experiences in legal or business consultancy in Cambodia.  
 • Fluent in English and excellent English writing skills. 
 • Fluent in another language would be an advantage. 
 • Excellent analytical, drafting, communication, and research skills.
 • Excellent problem-solving abilities and strong commitment to client service.
 • Willingness to travel within and outside Cambodia as works require.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates can send CV and Cover letter to recruitment-cambodia@kcpartnership.com

Contact Information

Contact Person : Ms. Mao Sokim
Phone : 096 66 81 470
Email : recruitment-cambodia@kcpartnership.com
Website: www.kcpartnership.com
Address : Unit 903, Exchange Square, 9th Floor, No. 19&20, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : KCP (Cambodia) Ltd
អុីម៉េល : recruitment-cambodia@kcpartnership.com
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 096 66 81 470
អាស័យដ្ឋាន : Unit 903, Exchange Square, 9th Floor, No. 19&20, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh| Phnom Penh, Cambodia
គេហទំព័រ : http://www.kcpartnership.com
KCP (Cambodia) Ltd
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading