ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Database Administrator សំរាប់ ធនាគារហ្វីលីព ភីអ៊ីលស៊ី

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : កំព្យូទ័រទូទៅ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Phillip Bank Plc is a member of PhillipCapital based in Singapore, and established since 1975. PhillipCapital is an Asian integrated financial house providing a wide range of products and services with presence in 17 countries including Australia, Cambodia, China, France, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkey, UK, UAE, USA and Vietnam. The total asset under management of USD35 Billion and shareholder’s fund is in excess of USD1.5Billion as of 2018.

Phillip Bank Plc is a Commercial Bank which has been established in Cambodia since 2014. We currently have over 90 branches in Phnom Penh and Provinces. We are planning to expand our services and products throughout the Kingdom of Cambodia (Phillip & KREDIT Merged).

We aim to build convenient, integrated, innovative, and trusted financial solutions by leveraging technology platforms and engaging our staff, business partners, and customers to sustainably improve the economic well-being of families in rural and urban communities.

To support the bank’s expansion plans, we are seeking dynamic candidates to join our team as ​​​following:

 • Database Administrator (1 Position)                                                                                                 
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Establish the needs of users and monitor user access and security
 • Monitor performance and manage parameters in order to provide fast responses to front-end users
 • Map out the conceptual design for a planned database
 • Consider both back-end organization of data and front-end accessibility for end-users
 • Refine the logical design so that it can be translated into a specific data model
 • Further refining the physical design to meet system storage requirements
 • Install and test new versions of the database management system (DBMS)
 • Maintain data standards, including adherence to the Data Protection Act
 • Write database documentation, including data standards, procedures and definitions for the data dictionary (metadata)
 • Control access permissions and privileges
 • Develop, manage and test back-up and recovery plans
 • Ensure that storage and archiving procedures are functioning correctly
 • Carry out capacity planning
 • Work closely with IT project managers, database programmers and multimedia programmers
 • Communicate regularly with technical, applications and operational staff to ensure database integrity and security
 • Commission and install new applications and customize existing applications in order to make them fit for purpose apply Oracle Patches
 • Manage the security and disaster recovery aspects of a database
 • Install and configure web logic domains
 • Web logic Performance monitoring
 • Install web logic patches, service packs etc.
តំរូវការការងារ
 • Bachelor degree in Computer science
 • Holding Oracle Certified Associate (OCA) or Oracle Certified Professional (OCP) is plus
 • Experience with Oracle, MS SQL, MySQL, PostgresQL database administration
 • Experience in troubleshooting and resolving database or server problem
 • Knowledge in database performance tuning and optimization
 • Knowledge of (HA) High Availability and (DR) Disaster Recovery.
 • Knowledge of Linux OS, Solaris and variety of storage products is plus
 • Experience with database backups, restore, recovery and security
 • Knowledge of Oracle WebLogic, Fusion Middleware is plus
 • Good communication, commitment, teamwork and documentation skills.
 • Good problem solver, focused and dedicated developer with ability to work on your own as well as with a team
លក្ខខណ្ឌការងារ

REMUNERATION

Our packages are aligned to a “Pay for Performance” principle of rewarding & recognizing good performers & our competitive salary and benefits. Most importantly, besides these, we pride ourselves in providing long term career development.

ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

If you are looking for an environment of growth and opportunities, please submit your resume stating the position you apply for and expected salaries to email provided in the contact detail.

 

We regret that only shortlisted candidates will be notified for interview. The application and documents will not be returned.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ធនាគារហ្វីលីព ភីអ៊ីលស៊ី
ឈ្មោះសំរាប់ទំនាក់ទំនង : Mr. Thong Ponlok – HR Department
អុីម៉េល : careers@phillipbank.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 015 551 223
017 551 223
អាស័យដ្ឋាន : Address - #27DEF, Monivong Blvd, Srah Chak Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
គេហទំព័រ : https://www.phillipbank.com.kh/
ធនាគារហ្វីលីព ភីអ៊ីលស៊ី
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading