ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

មន្ត្រី​ឥណទាន​ សំរាប់ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2019)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 250នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2019
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បាក់ឌុប
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

LOLC (CAMBODIA) PLC. is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. To support the rapid growth of our operations, LOLC is recruiting the following position:

 • មន្ត្រី​ឥណទាន​ (ចំនួន ២៥០នាក់)
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​របស់​អិលអូអិលស៊ី​ទៅកាន់អតិថិជន ​និង​បើកតំបន់​ប្រតិបត្តិការ​ភូមិថ្មី។​
 • គ្រប់គ្រង ​ថែរក្សា​អតិថិជន​ដែលមានស្រាប់​ និង​ជ្រើសរើស​អតិថិជនថ្មី។​
 • សិក្សាវាយត​ម្លៃពាក្យ​ស្នើសុំ​កម្ចីពី​អតិថិជន។​
 • គ្រប់គ្រង​ផលបត្រ​ឥណទាន​ឱ្យ​មានគុណ​ភាពល្អ​។
 • ពិនិត្យជាប្រចាំពីការប្រើប្រាស់កម្ចី ការសងត្រឡប់ និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។
តំរូវការការងារ
 • យ៉ាងហោច​ណាស់​មានសញ្ញាបត្រទុ​តិយភូមិ(​បាក់ឌុប) ​ឬ​ កំពុងសិក្សា​ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ​គ្រប់ផ្នែក ។​
 • មាន​ចំណេះដឹង ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ។
 • មានបទ​ពិសោធន៍​ក្នុងការគ្រប់គ្រង​ប្រាក់កម្ចីជាមួយស្ថាប័នមី​ក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹ​ងផ្តល់អាទិភាព។​
 • មានបទ​ពិសោធន៍​ផ្នែកលក់ ​ផ្សព្វផ្សា​យ និង​ស្រាវជ្រាវទី​ផ្សារ​កាន់តែប្រសើរ។​
 • ផ្តល់អាទិភាព​ដល់បេក្ខជន/​នារីដែល​មានទីលំនៅ​ក្នុងតំបន់​ប្រតិបត្តិការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ខាងលើ​របស់អិលអូអិ​លស៊ី។
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Please submit your Cover Letter, CV and relevant documents to any branches nearby your locations or head office of LOCL (Cambodia) Plc. or via email​ provide in the contact detail.

 


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
អុីម៉េល : recruitment@lolc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 081 800 169
081 900 326
081 800 663
អាស័យដ្ឋាន : Contact Name
គេហទំព័រ : http://www.lolc.com.kh
អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading