ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Illegal Wildlife Trade Manager សំរាប់ WWF-Cambodia

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 06​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2020)
សំរាប់ : ទាំង ជនជាតិខ្មែរ និង បរទេស
ផ្នែក : គ្រប់គ្រង, ធនធាន និង បរិស្ថាន
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 06​ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2020
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 10​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : អនុបណ្ឌិត
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Background

The WWF network is currently surging ahead with implementing its flagship “Closing down Asia’s elephant ivory markets” High Impact Initiative (aka, Ivory HII). This initiative places great emphasis on the Greater Mekong region, because the domestic ivory markets in China were closed on December 31, 2017 and consequently the trade and demand for ivory in the countries of the Greater Mekong region (Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam) has increased. The ivory trade is persisting in the Greater Mekong, either as a regulated market or as an illegal activity. The plan for WWF offices under the HII is to build an effective policy engagement capacity that persuades governments to close domestic ivory markets. Where illegal markets persist, support their closure through government law enforcement actions. The HII also focuses on reducing consumer demand for ivory, particularly coming from Chinese inbound travelers to the Greater Mekong region. This would create a two-pronged approach with the ultimate goal of closing ivory markets in the Greater Mekong region, including in Cambodia. Cambodia government has in effect banned ivory trade in July 2018, by amending its law and providing protection to both Asian and African elephants. So, what remains of ivory trade in Cambodia is illegal now and therefore, strengthening enforcement actions to close the trade will be the main priority.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

Duties and Responsibilities

The IWT Programme Manager leads the efforts to combat IWT in Cambodia, including strategies to deal with wildlife crimes at source, curtailing wildlife trafficking, and demand reduction in Cambodia, with a particular focus on EPL. She/he also leads the implementation of the action plan developed under the WWF Ivory HII initiative for closing down ivory markets in Cambodia. This includes supporting training on ivory ban awareness and law enforcement operations for government agencies, supporting enforcement actions on traders, actions for enhancing prosecution of wildlife crimes, conducting ivory and IWT market surveys, and organizing demand reduction campaigns.

For detailed Job Descriptions, please visit http://www.wwf.org.kh/

ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Email your WWF’s Application Form, Cover Letter and CV to: jobwwfcam@wwf.org.kh or hand to #21, Street 322, Sangkat Beng Keng Kang I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh. Applicants will be reviewed on a rolling basis with a deadline 06 Feb, 2020. Please include the position title when submitting your application. Only shortlisted applicants will be contacted.

Application need to name the position title when submitting application under the subject title. Only shortlisted applicants will be contacted and submitted documents will not be returned.

WWF is an equal opportunity employer committed to a diverse workforce. Women, Ethnic Minorities and people with Disabilities are strongly encouraged to apply and will be considered regardless of the requirements of the position.

We do not tolerate sexual misconduct within or outside of work and imbed child protection in all we do. Protection from sexual harassment, exploitation and abuse and child protection are fundamental to our relationships, including employment; we only recruit people who are suitable to work with other staff and communities. We will use the reference process to ensure potential new staff understand and are aligned with our expectations.

Illegal Wildlife Trade Manager

WWF’s Application Form


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះអង្គការ : WWF-Cambodia
អុីម៉េល : jobwwfcam@wwf.org.kh
អាស័យដ្ឋាន : #21, Street 322, Sangkat Beng Keng Kang I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.wwf.org.kh
WWF-Cambodia
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading