ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Business Development Manager សំរាប់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 03​ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ2022)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : រដ្ឋបាល, លក់និងទីផ្សារ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 03​ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ2022
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 5​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

AMK Microfinance Institution is one of Cambodia’s leading microfinance institutions, with coverage all over the country. AMK employs over 3,500 staff serving almost 1,000,000 clients in nearly 13,000 villages across Cambodia, 91% of all villages. We are looking for a talented and committed individual to join our diversified team, and offering attractive career prospects across branches and departments of our business.

A job at AMK is more than just a paycheck - we support our employees in their development and growth and help them explore their unique strengths.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Responsible for international remittance services and local partnership to achieve target plan
 • Develop plan, drive sales execution and marketing activities with team effectively
 • Identify and acquire new potential partners to business growth
 • Maintenance relationship with existing partners
 • Act as contact point for partners to resolve issues and propose better solution for future process
 • Work closely with Product and IT team to implement the new partner projects
តំរូវការការងារ
 • At least Bachelor’s degree or equivalent preferable
 • At least 5 years’ experiences in sales, partnership and/or dealing international partners
 • Good negotiation and communication skills in English
 • Honesty and excellent interpersonal skills
 • Ability to work with cross functional teams
 • Proficient with MS Word, Excel, and PowerPoint
លក្ខខណ្ឌការងារ

Benefits

 • AMK provides a competitive salary package to the employees
 • Salary increment rate every year
 • Khmer new year bonus
 • Phchum Ben bonus
 • Retirement bonus
 • Staff incentive
 • Staff pension fund
 • Staff retention bonus
 • 100% medical insurance for employee’s spouse and children for local treatment
 • Staff accident insurance 24/7days
 • Staff loan for education purpose with only 2% interest rate per year
 • Staff housing loan with only 5% interest rate per year
 • Allowance for employee and spouse who given birth to the baby
 • Annual leave 18 days per year
 • Staff capacity development and opportunity to promote per job requirement
 • Staff seniority payment
 • Working condition in accordance to the Cambodian Labor Law
 • Staff overseas treatment
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates should apply by sending a CV and a cover letter to: AMK branch and sub-branch offices or Head Office address or E-mail provided in the contact detail.

Attachments:

 • A copy of obtained certificates or confirm letter by the University
 • A copy of national identification, family book, and certificate of birth
 • For additional information, please contact at phone number mentioned in the contact detail or visiting website.
 • AMK is an equal opportunity employment. Qualified women and persons with disabilities are encouraged to apply.

ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី
អុីម៉េល : job@amkcambodia.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 993 062 (Office)
023 224 763 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Building 285, Yothapol Khemarak Phoumin Blvd. (271), Sangkat Tumnob Tuek, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh, Cambodia
គេហទំព័រ : http://www.amkcambodia.com
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី

គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី គឺជា គ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ មួយ ក្នុងចំណោម គ្រឹះស្ថាន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ធំៗ នៅក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា។ អេ អឹម ខេ បានផ្តល់ សេវាកម្ម ជូន អតិថិជន ជាង ៥៩០,០០០នាក់ ដែលមាន បុគ្គលិក សរុប ជាង ២,៤០០នាក់ ហើយនឹងមាន ការិយាល័យ សាខា នៅគ្រប់ខេត្ត ក្រុង ទូទាំង ប្រទេស។

ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading