ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Senior Programmer សំរាប់ អម្រឹត

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 04​ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ2020)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : កំព្យូទ័រទូទៅ, កំព្យូទ័រ សរសេរកម្មវិធី, វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ, ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 04​ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ2020
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Amret is a leading microfinance institution established in 1991 that contributes to the economic and social development of Cambodia by providing a wide range of financial services to meet the needs of the large targeted customers. Amret has strong commitment and long-term business strategies to be a leading financial institution in the market by deploying ambitious digital strategies.

Amret belongs to the Advans international group (www.advansgroup.com) a major shareholder and international shareholder (FMO and IFC). The Advans group serves over 750,000 clients, and has expanded its operations in nine countries such as Cambodia, Cameroon, Ivory Coast, Democratic Republic of Congo, Ghana, Myanmar, Nigeria, Pakistan, and Tunisia.

Amret has 158 branches, located in 25 cities and provinces in Cambodia, and successfully serves 506,000 customers with around 4,000 highly dedicated employees.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Translate business requirements to technical documents in accordance with agreed templates;
 • Encode project requirements by converting workflow information into technical word, developing new customizations and interfacing CBS in conformance with development standards;
 • Take ownership to ensure high quality and timely delivery of multiple developments in accordance with related development plans;
 • Recommend improvements to existing T24 technical and business processes in order to meet requirements;
 • Maintain historical reports by documenting development and revisions;
 • Contribute in the preparation of user manuals, guides and other material to ensure supportability and reuse;
 • Analyze, prioritize and fix open issues to ensure timely resolution of issues affecting business applications;
 • Perform other tasks, duties, and projects relevant as required or assigned.
តំរូវការការងារ
 • Degree in Computer science, Information Technology or related fields;
 • Minimum 02 years’ experience in IT Operations, production support, or programming;
 • Experience in in SQL scripting to Extract, Transform and Load (ETL) for reporting;
 • Knowledge in T24 application develop and management, database, and ITSM and best practices methodologies is preferable;
 • Good verbal and written communication in both Khmer and English.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interest applicants are invited to submit their application along with supporting document to Recruitment and Job Management Unit by using information in the contact detail.

Why join us!

 • Help drive lasting social development: Your work directly benefit low and middle income Cambodian families, empowering them to improve their lives and pursue their dreams.
 • Love your job: You feel good about what you do every day in a dynamic, sharing working environment, where you are treated equally, and with an open door management culture (easy access to EC members).
 • Be part of our success story: Work with your colleagues towards the well define Amret+ vision and strategy, contribute to strong performance of one of the top financial institutions.
 • Push boundaries to develop yourself: You get opportunities to learn, grow, change directions, be exposed in Amret as across Advans international group
 • Get value for what you achieve: Your performance is rewarded, included through competitive salary and incentives. You and your family benefit from valuable packages in terms of insurance, and retirement plans.
 • Create and innovate: Your ideas are valued, your overcome challenges, evolve in an agile company, which invests in the future.

ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
អម្រឹត

អម្រឹត ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឈានមុខគេក្នុង ការរួមចំណែក ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៃ ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់នូវ សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន គោលដៅយ៉ាងច្រើន។ អម្រឹត មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងមានយុទ្ធសាស្រ្ត អាជីវកម្មរយៈពេលវែង ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឈានមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារ។

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អម្រឹត
ឈ្មោះសំរាប់ទំនាក់ទំនង : Recruitment and Job Management Unit
អុីម៉េល : jobs@amret.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 635 150
អាស័យដ្ឋាន : #80, Street 315, Boeng Kak Ti Pir Sangkat, Tuol Kouk Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
គេហទំព័រ : http://www.amret.com.kh
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading