ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Primary School English Teacher សំរាប់ Invictus (Cambodia) Co., Ltd

សំរាប់ : ទាំង ជនជាតិខ្មែរ និង បរទេស
ផ្នែក : ការអប់រំ និង វគ្គសិក្សា, អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 01​ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ2020
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Business Unit : Invictus International School, Cambodia
Department : INVICTUS
Job Title : Primary School English Teacher 
Job Grade : Executive
Direct Report : Principal

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES

You will play a key role in providing our young with an enriched learning experience, nurturing their intellectual and social domains and preparing them for lifelong learning. You will plan and deliver education programmes in order to foster holistic learning and development for the children and be involved in parent and community engagement.

AREAS OF KEY FOCUS

 • Organise and execute education programmes to encourage holistic development
 • Support the development and implementation of teaching and learning approaches and resources, as well as ways to better the learning experiences for the children
 • Prepare learning materials and conduct age-appropriate programmes
 • Provide a positive learning environment and ensure the children's well-being and safety
 • Using assessment information to plan progression for the differing needs of learners in class
 • Use of appropriate assessment tools for formative and summative assessment to plan the progression for the differing needs of the children.
 • Monitor document and assess children’s learning and growth
 • Engage parents and partners in education to be involved in learning and development of the children

WHAT WE ARE LOOKING FOR IN THE TEACHER

 • Loves and enjoys teaching the children
 • Cheerful and pleasant disposition/demeanour
 • Effective communication skills and the ability to engage children
 • Nurturing and dedicated to the development and well-being of children
 • Actively engages in teacher learning and professional development
 • Works collaboratively with stakeholders and colleagues in the Invictus community
តំរូវការការងារ

Education

 • At least a  Bachelor’s degree from a recognised/accredited university
 • A Teaching degree or diploma ( or equivalent)
 • Experience in teaching EL, Maths, Science in elementary grades in international school (preferred)

Profile of Competency

 • Experience in teaching EL, Maths, Science in elementary grades in international school (preferred)

Language Abilities

 • English
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidate, please send detailed CV to careers@invictus.school


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
Invictus (Cambodia) Co., Ltd
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Invictus (Cambodia) Co., Ltd
អុីម៉េល : careers@invictus.school
អាស័យដ្ឋាន : 144C, Street 41, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
គេហទំព័រ : https://www.cambodia.invictus.school/?locale=en

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុននេះ

ច្រើននាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 01​ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ2020
ភ្នំពេញ
១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 01​ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ2020
ភ្នំពេញ
១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 01​ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ2020
ភ្នំពេញ
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading