ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Loan Recovery Officer សំរាប់ KB Daehan Specialized Bank Plc.

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 14​ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ2021)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : គណនេយ្យ, ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, រដ្ឋបាល, ច្បាប់
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 2នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 14​ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ2021
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 1​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

KB Daehan Specialized Bank is a subsidiary of KB KooKmin Card Co., Ltd, the most successful and top 2 in Credit Card business and Auto Vehicle financial in South Korea. With its Joint venture with its successful partner in Indochina peninsular partner, KB Daehan Specialized Bank was approved by National Bank of Cambodia to operate its business in Cambodia in March 2018. KB Daehan Specialized Bank’s goal is to improve living style of people of Kingdom of Cambodia with motivating, strengthening, high training staff who are standing by in place to serve a best service to meet its customer needs and satisfactions.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Identify and analyze main root causes of loan accounts fall overdue
 • Set recovery target, priority, strategies and effectively solve overdue loan accounts
 • Manage and control matters to delinquent loan accounts regularly
 • Constantly execute collecting those delinquent loan accounts based on the recovery policies procedures
 • Ensure that appropriate actions taken towards the objectives and fully recover the overdue amounts
 • Monitor overdue accounts on the daily basis
 • Allocate the prioritize tasks for the effective analysis of recovery system reports
 • Meet with various clients/partners in difficult situations and negotiate for loan settlements, charged off loans and submit appropriate recovery documentation to obtained appropriate approvals from management
 • Facilitate activities through effective relationship with branch staff, province staff, concerned departments as well as local authorities
 • Prepare regular reports of collection status such as visiting the home/business of the overdue loan as daily, weekly, monthly, quarterly and yearly basis
 • Report the management about the legal process if the legal proceeding is engaged
តំរូវការការងារ
 • Bachelor degree in law, finance and banking, accounting, or business management
 • At least 1 year of experience in the related field
 • Good in English language
 • Computer literacy such as MS office, MS outlook, internet and emails
 • Good interpersonal communication skill, team work and conflict management resolution and ability to work under pressure
 • Be independent, result-oriented, integrity and accountability
 • High ability in effective problem-solving by showing good problem-solving negotiation in different level of situations
 • High commitment to work under pressure, willing to frequently travel to places across provinces/cities to chase up partners/clients’ overdue loan
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Submit your CV and Cover Letter to the HR and Admin Department of KDSB by hard or soft copy. Together with documents as following:

 • Copy of ID Card
 • Curriculum Vitae or resume
 • Birth Certificate
 • Family Certificate
 • Education Certificates or related documents
 • ID Photo

By using the information mentioned in the contact details.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : KB Daehan Specialized Bank Plc.
អុីម៉េល : jobs@kdsb.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 991 555
អាស័យដ្ឋាន : Head Office Address - 21st and 22nd Floor of Oval Office Tower (building No. 1), Street 360, Boeng Keng Kang Ti Muoy Sangkat, Boeng Keng Kang Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
គេហទំព័រ : http://www.kdsb.com.kh
KB Daehan Specialized Bank Plc.
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading