ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Accountant សំរាប់ KCP (Cambodia) Ltd

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 12​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2020)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : គណនេយ្យ, ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, សេដ្ឋកិច្ច
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
(តម្រូវការចុះតាមខេត្ត)
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 12​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2020
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

Accountant role

 • Check staffs’ claims and reimbursement and advance payment
 • Prepare monthly Petty cash and cheque expense reports
 • Prepare cheque deposit report
 • Prepare monthly billing reports for management team
 • Prepare Quickbook bookkeeping 
 • Prepare fund request and ensure fund available for particular matters
 • Ensure all the contracts and billings are currently updated and being paid on time

Tax role

 • Prepare monthly tax, patent tax and TOI calculation and submission
 • Assist in providing the tax regulations to management team 
 • Assist in limited and comprehensive tax audit of the company
 • Identify issues, define symptoms and recommend solutions to any tax dispute
 • Assist with researching tax issues

HR role

 • Calculate the monthly payroll which including the wages, bonuses, OT and calculate the tax on salary
 • Calculate the seniority payment and past seniority payment
 • Preparing some processing works such as staff declaration, applying workbook and also quota with Ministry of Labor and Vocational Training
 • Ensure the well manage of the employees documentation such as profiles, contract, termination and others
 • Validate the final calculation for staffs who is both for resign and terminate from the organization
តំរូវការការងារ
 • At least 2 -3 years of relevant work experiences 
 • Recognized university degree in Accounting / Economics / Taxation
 • Having Tax Agent License is a plus;
 • Ability to conceptualize, develop and present new ideas, approaches and solutions;
 • Excellent interpersonal skills and demonstrate ability to work well with others effectively in teams;
 • Willingness to travel within and outside as works require.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candiates can send CV and Cover letter to company information below:

Contact Information

Contact Person : Ms. Mao Sokim
Phone : 096 66 81 470
Email : recruitment-cambodia@kcpartnership.com
Address : Unit 903, Exchange Square, 9th Floor, No. 19&20, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : KCP (Cambodia) Ltd
ឈ្មោះសំរាប់ទំនាក់ទំនង : Ms. Mao Sokim
អុីម៉េល : recruitment-cambodia@kcpartnership.com
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 096 66 81 470
អាស័យដ្ឋាន : Unit 903, Exchange Square, 9th Floor, No. 19&20, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
KCP (Cambodia) Ltd
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading