ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

CAFE Trainer (Consumer Awareness and Financial Empowerment) សំរាប់ អង្គការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ខ្មែរ

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 10​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2020)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ការអប់រំ និង វគ្គសិក្សា, ការងារសង្គម
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : មណ្ឌលគីរី
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 10​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2020
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Khmer Cooperation for Community Development (KCCD) is a Cambodia NGO which is working for economy development program for community development with vocational training, consumer awareness training, and income generation program in need of local communities in Cambodia.

KCCD is a Cambodia organization which the implementation’s partner of Good Neighbors Cambodia (GNC)

KCCD is inviting motivated and qualified candidates to join our dynamic team for the following position:

 • CAFE Trainer (Consumer Awareness and Financial Empowerment), 01 មុខដំណែង សម្រាប់ គម្រោងស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគីរី
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Training Delivery: As per the CAFE Initiative F2F (Face to face) training and Training of Coaching curriculum and the Training of Trainers (ToT) workshop, the CAFE Initiative Trainer will deliver training to GNC’s project participants. 
 • Data Collection: Using monitoring and data collection tools provided the CAFE Initiative Trainer will accurately and efficiently collect program and project participant level data.
 • Participant Feedback: Using the tools provided the CAFE Initiative Trainer will collect relevant participant feedback which can be used by KCCD to improve its products and service delivery and by Good Return and CMA to improve the CAFE Initiative.
 • Work closely with project staff and GNC’s CDP manager, HO team, especially CAFE Technical team
 • Involve with some IG activities related to Revolving Fund collection from the communities people (if any). 
 • Commit to participate/follow with new direction (if any).
តំរូវការការងារ
 • Degree or certification in education training, social work, facilitation, human services or related Experience.
 • 2 years related experience in income generation management or micro credit knowledge.
 • Excellent training facilitation and community mobilization skills.
 • Experience working with individuals living on low-incomes with multiple barriers.
 • Understanding of community development and financial education.
 • Excellent interpersonal, communication, and team building skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Computer literacy in word processing, database (Excel), Android phone & email.
លក្ខខណ្ឌការងារ

Beside basic salary, the successful candidate will be offered a competitive salary and other benefits such as 13th month salary, seniority fund, health, life and accident insurance for 24 hour and phone card allowance. Moreover, a working condition comply and benefit with Cambodia Labor Law. 

ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

All interested candidates are required to send their Cover Letter and CV including salary expectation with 3 references, via email (jobs@gncambodia.org). Do not attach any certificates. Only short-listed candidates will be contacted for interview.

The deadline for application is 10th March 2020

Candidates will be expected to comply with KCCD's child protection policy.

KCCD Head Office:  #71A, Street 608, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 23 880 557 / E-mail: jobs@gncambodia.org


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
អង្គការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ខ្មែរ
ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ខ្មែរ
អុីម៉េល : jobs@gncambodia.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 880 557
អាស័យដ្ឋាន : #71A, Street 608, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading