ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Loan Marketer សំរាប់ Kookmin Bank Cambodia Plc.

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 19​ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ2021)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, រដ្ឋបាល, សេដ្ឋកិច្ច
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 20នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 19​ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ2021
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Kookmin Bank Cambodia PLC is a 100% subsidiary of KB Kookmin Bank in Korea (the biggest bank in Korea) which have operated in Cambodia since in May 2009 and we have more than Two Hundred staff now a day. To expend our business, we need to hire more talent candidate who willing to join with us, so we need to hire with full time staff with many positions to support all our Branch such as:

 • Loan Marketer (20 Positions)
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • To Promote all bank’s product and services to either new customer or existing customer.
 • Set up business strategy and marketing program to fulfill the target and plan.
 • Preparing loan document follow policy and loan procedure.
 • Develop products and services according to the customer need.
 • Establishing and maintaining effective relationships with new and existing customers.
 • Resolving customer problems and complaint.
 • Responsible for monitoring staff’s customer interaction to ensure customer focused behaviors/service standards are followed. Provides appropriate training when necessary.
 • Ensure that regulatory compliancy standards are met.
 • Negotiate rate and charge with customers.
 • Analyze all credit proposals of clients and recommend to Credit Team for approval.
 • Manage and control for full principal and interest collections.
 • Manage and control NPL cases.
 • Prepare weekly/monthly/yearly report for management
តំរូវការការងារ
 • Bachelor Degree in Banking and finance, Economics, Business administration.
 • Work Experience in banking sector at least 2 to 3 years and especially 3 years in loan business.
 • Carries deep analytically thinking and interpersonal skill.
 • Full Knowledge of Loan process.
 • Good Knowledge of finance and banking law.
 • Proficiency in English is a must (Fluent in speaking, writing and reading).
 • Computer literacy such as Ms. Words, Excel, Power Point, etc.
 • Willing to work under pressure and as a team, Integrity and self-motivated.
 • Self-started, resilient with the ability to follow through on issues and bring them to resolution in a timely and reasonable manner
 • Customer oriented person and carried sufficient leadership skill.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates may send their CV(s) to us by using the information mentioned in the contact detail.

Short-listed candidate will be contacted for an interview. Application document will not be returned.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : Kookmin Bank Cambodia Plc.
អុីម៉េល : kimtheng.ly@kbfg.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 688 922
អាស័យដ្ឋាន : No. 55, Street 214, Boeng Reang Sangkat, Doun Penh Khan, Phnom Penh Capital, Cambodia
គេហទំព័រ : http://www.kbstar.com
Kookmin Bank Cambodia Plc.
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading