ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Senior MIS Officer-T24 TAFJ (Core banking) សំរាប់ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2022)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, កំព្យូទ័រទូទៅ, កំព្យូទ័រ ត​បណ្តាញ Network, កំព្យូទ័រ សរសេរកម្មវិធី
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ2022
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

LOLC (CAMBODIA) Plc. is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. To support the rapid growth of our operations, LOLC is recruiting the following position:

 • Senior MIS Officer-T24 TAFJ (Core banking) (1 Position)
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Learn and understand Core Banking system configuration and functionality.
 • Assist in assessment of the training needs; coordinate, direct and participate and acts as the leader resource person in any MIS training.
 • Develop/modify/Configure T24 applications such as Product Lending, Deposit, Account, Version, Enquiry, and Routine based on requirement.
 • In coordination with SD unit, MIS team, System Administrator team and Software Development team to prepare and update all manuals for the computerized management information system (MIS).
 • Ensures that the MIS computerized system produces reports on time and supplies the reports to appropriate management personnel.
 • Determines report requirements of Management, National Bank of Cambodia, and donor agencies and ensures the accurate and timely submission of them in coordination with the finance and field officers.
 • Represent branch users for all functional and administrative MIS issues.
 • Installs T24 software upon instructions from the IT department.
 • Support and handle any other tasks assigned by the DHITD/HITD or CIO.
តំរូវការការងារ
 • Bachelor’s Degree in Information Technology or related fields.
 • T24 Core banking system TAFJ experience.
 • Design new function with Studio T24 developer as required.
 • Develop new API for T24 as required.
 • Understand T24 flow development such service TSA.
 • Preferably with a minimum of 2 years MFIs/banking or relation fields.
 • Database skill: Microsoft Access, Microsoft SQL, Oracle, MYSQL etc….
 • Code experienced: SQL/Oracle, Microsoft Access.
 • Have strong leadership, motivating, problem solving and decision making skills.
 • Good communication skill.
 • Ability to work under pressure.
 • Willing to work at weekend sometimes (is advantage).
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Please submit your Cover Letter, CV and relevant documents to any branches nearby your locations or head office of LOLC (Cambodia) Plc. or via email provided in the contact details.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
អុីម៉េល : recruitment@lolc.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 087 400 277
096 421 1999
081 900 326
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 081 600 955 (Mobile)
គេហទំព័រ : http://www.lolc.com.kh
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading