ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

នាយករងសាខា សំរាប់ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 20​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2023)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, រដ្ឋបាល
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 20​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2023
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

LOLC (CAMBODIA) Plc. is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. To support the rapid growth of our operations, LOLC is recruiting the following position:

 • នាយករងសាខា
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • ជួយនាយកសាខាដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃលទ្ធផលការងាររបស់សាខាប្រចាំថ្ងៃ ប្រចំាសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែធៀប និងគោលដៅ។
 • ជួយនាយកសាខាដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់កម្ចីមុនពេលធ្វើការអនុម័តដើម្បីឲ្យប្រាកដថាគុណភាព ផលបត្រកម្ចីល្អ។
 • ជួយនាយកនាយិកាសាខាដើម្បីដោះស្រាយកម្ចីដែលមានបញ្ហា។
 • ជួយនាយកសាខាដើម្បីជួយរៀបចំផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំ និងផែនការហរិញ្ញវត្ថុដោយរួមមានផែនការ និងគម្រោងព្យាករណ៍នូវចំនួនដែលត្រូវកំណើនអតិថិជន។
 • ជួយនាយកសាខាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាការផ្តល់កម្ចីបានរៀបចំឯកសារបានល្អ ដោយបានចុះកាលបរិច្ឆេទ ចុះហត្ថលេខា និងបានត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវទាំងចំនួនដែលបានព្រមព្រាង និងការសរសេរទិន្នន័យជាអក្សរមុនអនុម័ត។
 • ជួយនាយកសាខាដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើឲ្យប្រាកដថាការអនុវត្តការងារមានប្រសិទ្ធភាព និងស្របតាមច្បាប់គ្រប់កម្រិតទាំងអស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។
 • ជួយនាយកសាខាដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យធនធានហរិញ្ញវត្ថុ និងធនធានសម្ភារក្នុងសាខា។
 • ជួយនាយកសាខាដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល លើកទឹកចិត្ត និងវាយតម្លៃបុគ្គលិកក្រោមការ គ្រប់គ្រង។
 • ជួយនាយកសាខាដើម្បីផ្តល់ការតម្រែតម្រង់ទិសដល់បុគ្គលិកថ្មី និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលលើកាងារ​ទៅបុគ្គលិកក្នុងសាខា។
 • ធ្វើជាតំណាងប្រចាំសាខាក្នុងជំនួបប្រជុំ កម្មវិធី និងសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការសាខា ឬតាមការចាត់តាំងរបស់នាយកសាខា។
តំរូវការការងារ
 • មានបរិញ្ញាបត្រ/បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក្នុងផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ការគ្រប់គ្រង ទីផ្សារ និងសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
 • បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងហោចណាស់បីឆ្នាំជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី។
 • ជំនាញក្នុងការដឹកនាំ និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក។
 • មានជំនាញកុំព្យូទ័រល្អ។
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនង និងសរសេរភាសារអង់គ្លេសបានល្អ។
 • មានជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ វិភាគ គ្រប់គ្រង និងការដោះស្រាយបញ្ហា។
 • មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងមានភាពស្មោះត្រង់។
 • ជាមនុស្សដែលមានលទ្ធផលការងារល្អ។
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates may send their CV(s) to us by using the information mentioned in the contact detail.Local and International Applicants are Encouraged to Apply!


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុននេះ

១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
2 នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading