ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

មន្រ្តីដោះស្រាយបំណុល​ សំរាប់ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 20​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2023)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, លក់និងទីផ្សារ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : កំពង់ស្ពឺ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 20​ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ2023
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

LOLC (CAMBODIA) Plc. is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. To support the rapid growth of our operations, LOLC is recruiting the following position:

 • មន្រ្តីដោះស្រាយបំណុល​ (1 Position)
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • ធ្វើការវិភាគអំពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ និងតំបន់របស់សាខា ដើម្បីរិះរកយុទ្ធសាស្រ្ត និងបង្កើត គោលនយោបាយ ក្នុងការបង្កើនការប្រមូលត្រឡប់នូវបំណុលយឺតយ៉ាវ។
 • រៀបចំផែនការប្រមូលប្រចាំខែ ដោយមានការអនុម័តពីប្រធានផ្នែកដោះស្រាយបំណុល។
 • ជួយមន្រ្តីដោះស្រាយបំណុលនៅតាមសាខា ដើម្បីរៀបចំឯកសារផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌនៃ កិច្ចសន្យាសងប្រាក់រវាងអតិថិជន និងសាខា។
 • រៀបចំរបាយការណ៍បញ្ហា ឬសគល់នៃបញ្ហា និងផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ផែនការដោះស្រាយ បំណុល ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនាយក/នាយិកាសាខាដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • រៀបចំរបាយការណ៍ប្រមូលបំណុល និងស្ថានភាពបំណុលយឺតយ៉ាវនៅតាមសាខានីមួយៗ និងផ្ញើជូនប្រធានផ្នែកដោះស្រាយបំណុលរៀងរាល់ថ្ងៃទី០៥ នៃខែបន្ទាប់។
 • ជួយបង្កើតផែនការដោះស្រាយបំណុលយឺតយ៉ាវ ឬបំណុលដែលបានលុបចេញពីបញ្ជី។
 • បង្កើតទម្រង់តាមដានការសងបំណុលត្រឡប់ ឬកិច្ចសន្យាជម្រះបំណុល។
 • ប្រមូលរបាយការណ៍ពីសាខា និងរាយការណ៍ជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រងអំពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ នឹងគណនី បំណុលយឺតយ៉ាវ។
 • សម្របសម្រួលជាមួយមេធាវីក្រុមហ៊ុនក្នុងការរៀបចំកិច្ចការរដ្ឋបាលផ្នែកច្បាប់។
តំរូវការការងារ
 • មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ទីផ្សារ និងសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍បម្រើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងហោចពីរឆ្នាំ។
 • ចេះវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការដែលរួមមានកាលវិភាគបង់ប្រាក់ និងរបាយការណ៍ស្ថានភាពបំណុល។
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងច្បាប់កិច្ចសន្យារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
 • ចេះប្រើកុំព្យូទ័រស្ទាត់ជំនាញ (Microsoft word and Excel)
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនង ពូកែសង្កេតអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្ស និងមានជំនាញបញ្ចុះបញ្ចូល។
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates may send their CV(s) to us by using the information mentioned in the contact detail.Local and International Applicants are Encouraged to Apply!


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុននេះ

១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
១នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
2 នាក់
តាមការចរចារ
ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ2023
ភ្នំពេញ
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading