ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Gold Club Unit Manager សំរាប់ ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ2022)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : គណនេយ្យ, ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ, រដ្ឋបាល
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : អង់គ្លេស, ចិន
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 3នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 17​ ខែ​ សីហា ឆ្នាំ2022
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

PPCBank is a licensed Bank operating in Cambodia since 2008 and offers a full range of retail and commercial banking products and services. Now we are looking for high quality motivated candidates to fill in the different positions in our bank for more branches expansion with the details as follows ÷

 • Gold Club Unit  Manager (3 Positions)
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Meets with current and potential Customers to discuss their financial needs
 • Officers appropriate products and services while developing and expanding account relationships
 • Jointly establishes quantitative sales objectives, with assigned supervisor, on an annual basis; this activity to be integrated with the office's annual marketing/sales plan.
 • Performs duties of a Customer Service Representative
 • Participates with line manager in establishing specific goals for the office; implements strategies to achieve these goals
 • Provides timely reporting to the Manager and other appropriate groups or individuals.
តំរូវការការងារ
 • Bachelor’s degree in finance and banking, accounting or business administration, business management, marketing, or related field is preferred.
 • Proven sales experience.
 • Sound knowledge of sales strategies and industry regulations.
 • Proven track record of achieving sales targets.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Experiences with Chinese customers' relationship management and Chinese customer services.
 • Good comment of Chinese and English communication skill.
 • Microsoft Office and other computer skill is a plus.
 • Effective communication skills.
 • Exceptional customer service skills.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates may send their CV(s) to us by using the information mentioned in the contact detail.


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន : ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
ឈ្មោះសំរាប់ទំនាក់ទំនង : Phnom Penh Commercial Bank (HR Department)
អុីម៉េល : hr@ppcb.com.kh
គេហទំព័រ : http://www.ppcb.com.kh
ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading