ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Community-Led Development Motivator សំរាប់ អង្គការពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

ផ្សាយឡើងវិញ
(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 15​ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ2021)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : អភិវឌ្ឍសហគមន៏, វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម, ការងារសង្គម
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ស្ទឹងត្រែង
ចំនួន : 2នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 15​ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ2021
ប្រាក់ខែ :
$310 - $330
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 1​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Ponleu Ney Kdey Sangkhum (PNKS) is a Cambodian and Christian NGO localized from CORD UK with offices in Phnom Penh, Prey Veng, Preah Vihear and Stung Treng. Our projects focus on integrated community development which promote community-led development and community initiatives. We are currently looking for qualified Cambodians to fill in the positions below:

 • Community-Led Development Motivator: 2 positions based in Stung Treng province (310$ - 330$) 
តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Ensure the responsible villages have complete general village information.
 • Understand the context/ needs/ issues of his/her responsible areas. 
 • Document information data of the responsible areas. 
 • Assist in collecting data
 • Coordinate community meeting, workshop, or visiting
 • Coordinate Boundary Partners to develop annual development plan.
 • Ensure Boundary Partners understand the importance of meeting.
 • Promote Boundary Partners to create income generating activities, especially for the poor to enhance community well-being and food security. 
 • Strengthen and assist Boundary Partners to evaluate their performance and build their development ownership.
 • Promote Boundary Partners to love, compassionate, relationship, care and provide needed assistance to the poor and vulnerable groups where possible.
 • Keep records of community change and progress of community practices.
តំរូវការការងារ
 • At least 1 year experience in community development/organizing
 • Strong facilitation skills
 • Knowledge in social development, agriculture, relationship
 • Good understanding of community empowerment and basic development principles
 • Ability to communicate with basic English preferred
 • Computer literate
 • Willing to work with community people in the remote area
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Interested candidates should submit their CV and cover letter to PNKS office: House #19B, Street 145, Sangkat Phsar Deum Thkov, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh or e-mail (no certificates attached) to pnksinfo@online.com.kh or pnksfinance@online.com.kh no later than 15 May 2021.

Note: State clearly the position you are applying for in the subject line. Contact number: 023 219 554.

Women only!!!


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម
អុីម៉េល : pnksinfo@online.com.kh
pnksfinance@online.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 219 554
អាស័យដ្ឋាន : House #19B, Street 145, Sangkat Phsar Deum Thkov, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh
គេហទំព័រ : http://www.pnks-cambodia.org/
អង្គការពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading