ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Social Mobilizer, BoysPILOT សំរាប់ អង្គការរូមធូរីដកម្ពុជា

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 25​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ2022)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ផ្សេងៗ
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 4នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 25​ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ2022
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : ត្រូវការ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

Organization Profile

Founded in 2000 on the belief that World Change Starts with Educated Children®, Room to Read is creating a world free from illiteracy and gender inequality. We are achieving this goal by providing support during the two most critical time periods in a child’s education: primary school for literacy acquisition and secondary school for girls’ education. Our Literacy Program trains and coaches teachers, creates quality books and curricular materials and establishes libraries filled with diverse children’s books in local languages that can be enjoyed at school or home. Our Girls’ Education Program helps girls build skills to succeed in secondary school and make key life decisions by providing life skills curriculum, opportunities for mentorship and peer support, and family and community engagement. We deliver additional remote solutions that leverage local logistical infrastructure, broadcast media networks and internet-based technologies to facilitate learning beyond the classroom. Room to Read collaborates with local communities, partner organizations and governments to test and implement innovative models that can be integrated into the education system to deliver positive outcomes for children at scale. To date, Room to Read has benefited more than 32 million children and has worked in more than 49,000 communities and 21 countries, including Bangladesh, Cambodia, Grenada, Honduras, India, Indonesia, Italy, Jordan, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Rwanda, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, United States, Vietnam and Zambia. Room to Read plans to benefit 40 million children by 2025. Learn more about our work here: website

We are seeking for national qualified candidates to fill in the positions as the following locations

តំរូវការការងារ

Qualifications Required:

 • Secondary school degree (University experience or degree, preferred).
 • 2 years of relevant work experience.
 • Demonstrated experience and/or interest working with and or counseling adolescent boys.
 • Good interpersonal skills and a team player.
 • Strong organizational and planning skills including the ability to monitor progress of program implementation.
 • Ability to juggle multiple priorities simultaneously and take initiative.
 • Prior success working closely and building relationships with diverse groups of people.
 • Desire and ability to spend a significant majority of time traveling and providing direct support to boys at the school, community, or home.
 • Fluency in language spoken by boys.
 • Familiarity or experience with gender issues, boys’ education and/or community development preferred.
 • Male candidates strongly preferred.

To be successful as a member of the Room to Read team, you will also:

 • Have a passion for our mission and a strong desire to impact a dynamic non-profit organization.
 • Be an innovative and creative thinker – not afraid to try something new and inspire others to do so.
 • Have a very high level of personal and professional integrity and trustworthiness.
 • Have a strong work ethic and require minimal direction.
 • Work well independently as well as part of a team.
 • Thrive in a fast-paced and fun environment.
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Application Procedure:

Qualified candidates are invited to apply for Social Mobilizer at our Careers Website or email given in the contact details. You will be asked to complete an online application by uploaded your resume and cover letter. Further detail information about application online, please reach out to the telegram: 011 666 405.

The last date to receive application is mentioned in the contact details and will not be returned.

Previous candidates need not to re-apply. Only short- listed candidates will be contacted for interview.

Room to Read is an equal opportunity employer committed to identifying and developing

the skills and leadership of people from diverse backgrounds. “Disabled people of all types are encouraged to apply”. Room to Read is a child-safe organization; all personnel are expected to adhere to Room to Read’s Child Protection Policy and Child Protection Code of Conduct.

Attachment


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការរូមធូរីដកម្ពុជា
ឈ្មោះសំរាប់ទំនាក់ទំនង : HR Department (Room to Read Cambodia)
អុីម៉េល : kh.hiring@roomtoread.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 881 171
023 881 181
023 881 161
អាស័យដ្ឋាន : House #111, Street 566, Sangkat Boeng Kak Ti Pir, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia
គេហទំព័រ : http://www.roomtoread.org
ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading