ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Procurement Coordinator សំរាប់ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ2021)
សំរាប់ : ទាំង ជនជាតិខ្មែរ និង បរទេស
ផ្នែក : រដ្ឋបាល, វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម, ការងារសង្គម
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 13​ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ2021
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 2​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

World Vision International is an international Christian Humanitarian Organization working with the poor and oppressed to promote human transformation and seek justice. We are global community with a purpose – to bring about positive change in the lives of the world’s most vulnerable children. People are inspired to work for us because they want to contribute to making a difference. We are part of an international team, using our talent, determination and influence to invest in a better tomorrow. 

Are you ready to be a change maker?

Position: Procurement Coordinator 
Location: National Office
Salary: Negotiable 

I. PURPOSE OF THE POSITION

The position is responsible for supporting Strategic Sourcing Officer in developing sourcing plan of goods/works/services and execute the plan to help minimize risk and achieve best value in meeting the WVI-C procurement business objectives. He/she will coordinate, execute Strategic Sourcing plan with full compliance to the procurement policies and procedures. Supporting the process of achieving a more systematic approach to the purchasing of items, works and services through the establishment of contracts or preferred suppliers. Improving WVI-C’s spending efficiency by maximizing the purchases through system across WVI-C. Reducing transaction costs and the total cost of supply chain management. Establishing predictable lead-time from receipt of order to delivery to beneficiaries.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • Coordinate in conducting start to end Market Assessment and Supplier Pre-Qualification process as per the direction from the supervisor
 • Manage all supporting documents relating to the Sourcing Events based on the document management
 • Conduct/Support the Sourcing events at Regional Offices, National Office and assistance work relating to sourcing
 • Ensure sourcing process are managed smoothly including posting announcement of Bid/RFQ/RFP for sourcing requirement and spot buys as required
 • Administer and maintain all contract/supplier/items are registered and available with accurate and complete Master Data records
 • Provide technical support and ensure procurement functions can be used in the ProVision application (COUPA) for the purchasing process.
 • Liaise with Shared Services & Finance to resolve supplier inquiries
 • Analyze and check data for accuracy and produce the required reporting output by the Policies/Procedures & Guidelines as set by WV
តំរូវការការងារ
 • Candidates who are offered job are required to produce Local Police Clearance Certificate prior to date of joining in the organisation.
 • Associate/bachelor's degree in business administration, Supply Chain management, marketing or relevant skill
 • At least 2-3 years experience in procurement works, relevant experience in sourcing, supplier management or purchasing 
 • Experience in develop organization/INGO
 • Good at negotiation, managing requests, sourcing solutions, and problem-solving. Microsoft Office knowledge 
 • Awareness of online purchasing software.
 • Understand local purchasing industry, taxation laws, market research, material awareness, MOU, and contract is preferred
ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ
 1. Please follow instruction in the link: http://careers.wvi.org/job-opportunities-in-cambodia
 2. Only candidates applied in system will be short listed

GO GREEN! SAVE THE TREES! 
All applications should be sent in soft copy (word document or PDF) 

World Vision Cambodia is committed to the principles of workplace diversity. Qualified women and disabled people are encouraged to apply. Only short listed candidates will be notified. Applications and CVs will not be returned.

WVI is committed to the protection of children. We do not employ staff whose background is not aligned to our child protection practices. Hence employment is conditional upon successful completion of all applicable background checks, including criminal record checks where possible.

Closing date is 13th June 2021


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា
អុីម៉េល : cam_recruitment@wvi.org
លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 052 Ext: 121
អាស័យដ្ឋាន : National Office, Phnom Penh, Cambodia
គេហទំព័រ : http://careers.wvi.org/job-opportunities-in-cambodia
អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា

អង្គការទស្សនះពិភពលោក គឺ ជាអង្គការមនុស្សធម៌គ្រីស្ទានអន្តរជាតិ កំពុងធ្វើការជាមួយជនក្រីក្រនិងលើកស្ទួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិត រស់នៅរបស់ពូកគេ និងស្វែងរកភាពយុត្តធម៌។ 

ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading