ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

Technical Programme Officer for Child Protection សំរាប់ អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា

(ការទទួលពាក្យត្រូវបានបិទនៅ ថ្ងៃទី 04​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2022)
សំរាប់ : ជនជាតិខ្មែរ
ផ្នែក : ការគាំពាកុមារ, អភិវឌ្ឍសហគមន៏, វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម, ការងារសង្គម
ពេលធ្វើការ : ពេញម៉ោង
ភេទ : ប្រុស, ស្រី
ភាសា : ខ្មែរ, អង់គ្លេស
តំបន់ : ភ្នំពេញ
ចំនួន : 1នាក់
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 04​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2022
ប្រាក់ខែ :
តាមការចរចារ
បទពិសោធន៍ : យ៉ាងហោចណាស់ 3​ឆ្នាំ
សញ្ញាបត្រ : បរិញ្ញាបត្រ
ពិព៌ណនាអំពីការងារ

NOTE: ONLY CAMBODIAN NATIONALS MAY APPLY FOR THIS POSITION

We are looking for qualified candidates to join World Vision Cambodia. World Vision International is an International Humanitarian Organization works with the most fragile families to promote transformation and seek justice. As a global community, our mission is to empower positive changes for the world’s most vulnerable children.
To contribute to empowering and advocating child protection, we are inspired to work dedicatedly with professionalism to improve most vulnerable communities and children’s well-being for a better life. World Vision commenced work in Cambodia in 1970. Our focus is on helping the most vulnerable girls and boys overcome poverty so they can experience fullness of life now and in the future. Inspired by our Christian faith, our work reaches children no matter their background or if they live in the most

Are you ready to be a changemaker?
Our Cambodia Office is seeking for one (01) qualified candidate to fill in the position below

Position: Technical Programme Officer for Child Protection 
Location: Urban Programme office
Salary & Benefits Package: Negotiable

I. THE PURPOSE OF THE POSITION

WVI-Cambodia revised national strategy 2019-2022 includes three strategic objectives, one of which is Protection and Participation. This new strategic objective encompasses child protection and adolescent development programming, which will operate as distinct technical units. 

The Technical Programme Officer is responsible for supporting the adaptation and implementation of the Child Protection and Adolescent Technical Programme at Zonal level, H/She is working with the Senior Manager for Zone, Provincial Programme Manager, and AP manager to strengthen the quality of programme implementation, monitoring and evaluation, and research and learning for contribute into continuous programme improvement and innovation. 

The Technical Programme Officer will also responsible for leading the capacity building, provide coaching and support to Technical Project Coordinator (TPC) who are the team which implements technical programming, and representing WVI-C to technical networks at zonal/provincial level.

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

Provides technical support and guidance in the adaptation and implementation of Child Protection and Adolescent Technical Programmes to Area Programme Staff in collaboration with Technical Programme Lead and Technical Specialist to maximise the impact of World Vision’s technical programming in the lives of vulnerable children in Cambodia.

  • Provide technical support and guidance of the Adaptation and implementation of technical programmes (TPs) to Area Programme Staff in line with Technical Programme quality standards and requirements.
  • Lead the delivery of technical capacity building planning for the Area Programme staff to ensure child protection and adolescent programme implementation in Cambodia is a high standard.
  • Support Technical Programme Lead, contribute to WVI’s advocacy agenda and actions at the sub-national and local levels in Cambodia resulting in improved outcomes for children.
តំរូវការការងារ
  • Bachelor’s Degree in development or relevant social science, or similar disciplines
  • At least 3 years of experience of child protection programming, project management and supervision to teams
  • Experience in analysing and solving problems, persuading, networking and negotiating
  • Experience in representation to technical staff in INGOs and/or technical networks or working groups
  • Strong technical understanding of sector/model; able to clearly communicate drivers for change in technical area 
  • Strong understanding of programme or project implementation, monitoring, evaluation and report writing

As part of the World Vision Cambodia mandate requirements for new staff, all candidates who are offered job are required to produce Local Police Clearance Certificate prior to date of joining in the organization.

ព័ត៌មានសំរាប់ការដាក់ពាក្យ

Please copy job tittle to be your email subject ONLY and attach your completed Application Form, CV and Cover Letter to the Email 
Please follow this link for WV Application Form
World Vision Cambodia is committed to the principles of workplace diversity.
Qualified women and disabled people are encouraged to apply. Only short-listed candidates will be notified. Applications and CVs will not be returned. You could learn more about our achievements visit our website or our Facebook page World Vision is committed to the protection of children. We are looking for a qualified and competence
candidate whose background aligns with our core vision and mission. The successful applicant will be required to submit criminal record and other related documents.

GO GREEN! SAVE THE TREES!
All applications should be sent in soft copy (word document or PDF)

World Vision Cambodia is committed to the principles of workplace diversity. Qualified women and disabled people are encouraged to apply. Only short-listed candidates will be notified. Applications and CVs will not be returned.

WVI is committed to the protection of children. We do not employ staff whose background is not aligned to our child protection practices. Hence employment is conditional upon successful completion of all applicable background checks, including criminal record checks where possible.

Closing Date 04 December 2022


ជួយគាំទ្រ ខ្មែរអនឡាញចប

នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសំរាប់ការងារនេះ ប្រសិនបើអាចសុំជួយប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនថា "អ្នកបានឃើញការងារនេះក្នុងគេហទំព័រ www.khmeronlinejobs.com".

អរគុណទុកជាមុន,
ពីក្រុមការងារ ខ្មែរអនឡាញចប

ព័ត៌មានអំពីអង្គការ (ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក)
ឈ្មោះអង្គការ : អង្គការទស្សនៈពិភពលោក កម្ពុជា
អុីម៉េល : cam_recruitment@wvi.org
អាស័យដ្ឋាន : Phnom Penh, Cambodia
គេហទំព័រ : http://careers.wvi.org/job-opportunities-in-cambodia

អង្គការទស្សនះពិភពលោក គឺ ជាអង្គការមនុស្សធម៌គ្រីស្ទានអន្តរជាតិ កំពុងធ្វើការជាមួយជនក្រីក្រនិងលើកស្ទួយបំផ្លាស់បំប្រែជីវិត រស់នៅរបស់ពូកគេ និងស្វែងរកភាពយុត្តធម៌។ 

ព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលសារអំពីការងារថ្មីៗក្នុងអុីម៉េលរបស់អ្នក សូមចូលរួមកម្មវិធីទទួលព្រឹត្តិប័ត្រការងារដោយឥតគិតថ្លៃ។
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្រដៀងគ្នា
Loading

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading