ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​
អុីម៉េល : admin@pfm.gov.kh
huy.sovannara@pfm.gov.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 430 719
អាស័យដ្ឋាន : St. 92, សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.mef.gov.kh
ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
ពុំមានការផ្សព្វផ្សាយការងារទេនៅពេលនេះ។ សូមពិនិត្យមើលម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading