ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

សំនួរទូទៅ

សំនួរ : តើការប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកក្នុងទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com មានតំលៃប៉ុន្មាន?

ចំលើយ : សូមចូលទៅកាន់ទំព័រតម្លៃ


សំនួរ : បើចង់ប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកក្នុងទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម៉្តេច?

ចំលើយ : ក្នុងពេលឥឡូវនេះ មានតែក្រុមការងារ Khmer Online Jobs ទេដែលមានសិទ្ធក្នុងការបញ្ចូលព័តមានពីការងារថ្មីៗ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌ក្នុងការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក សូមផ្ញើព័តមានខាងក្រោមមកកាន់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ

 • តំណែង
 • ចំនួនមុខតំណែង
 • ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ
 • ពិពណ៌នាអំពីការងារ
 • តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស
 • អត្ថប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកទទួលបាន
 • របៀបក្នុងការដាក់ពាក្យ
 • ព័តមានអំពីក្រុមហ៊ុន
  • ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
  • អ៊ីម៉េល
  • លេខទូរស័ព្ទ
  • លេខទូរសារ
  • អាស័យដ្ឋាន
  • គេហទំព័រ

សូមផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅកាន់ info@khmeronlinejobs.com

ប្រភេទឯកសារ : Word document (សូមកុំផ្ញើជារូបភាព)

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ប្រកាសការងារជាភាសាខ្មែរ សូមផ្ញើឯកសារដែលប្រើ ខ្មែរយូនីកូដ។


សំនួរ : តើ Khmer Online Jobs អាចប្រើជាភាសាខ្មែរបានដែរឬទេ?

ចំលើយ : គេហទំព័ររបស់យើង អាចប្រើជាពីរភាសាគឺ ខ្មែរ និង អង់គ្លេស


សំនួរ : តើហេតុអ្វីបានជា ក្រុមការងារ Khmer Online Jobs សួររកប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកទាក់ទងមកកាន់យើង?

ចំលើយ : We need to know your academic background and working experience to match the job requirment. Then we can send you recommend jobs based on your the qualification stated in your CV.


សំនួរ : Will Khmer Online Jobs sell my CV to third party?

ចំលើយ : No, we won't. But we do have our Job agency partners, we will ask you for permission to pass to them. You can choose to say "NO", then we will only send you recommend jobs. We takes user's privacy seriously. We assure you that your CV is in good hand. 


សំនួរ : I find Khmer Online Jobs is helpful in finding my dream job. How can I help Khmer Online Jobs?

ចំលើយ : You can help us

 • by clicking like on our facebook page
 • share job announcements posted in our Khmer Online Job website
 • mention that you have seen the job announcement from Khmer Online Jobs website in your Cover Letter
 • recommend Khmer Online Jobs to your friends, co-worker or family.

សំនួរ : I find Khmer Online Jobs is useful, but is it possible to add this x feature?

ចំលើយ : Yes, of course. Please send us an email of what feature you would like to have in our website. Click here


សំនួរ : We got inquiry once in a while from Foreigners who wish to come and work in Cambodia about salary currency being displayed in our website. Is it US Dollar?

ចំលើយ : Yes, it is. US Dollar is normally used here in Cambodia for salary and for many many other things.

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading