ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

របៀបក្នុងការប្រកាសដំណឹងរើសបុគ្គលិក

ក្នុងពេលឥឡូវនេះ មានតែក្រុមការងារ Khmer Online Jobs ទេដែលមានសិទ្ធក្នុងការបញ្ចូលព័តមានពីការងារថ្មីៗ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌ក្នុងការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក សូមផ្ញើព័តមានខាងក្រោមមកកាន់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ

 • តំណែង
 • ចំនួនមុខតំណែង
 • ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ
 • ពិពណ៌នាអំពីការងារ
 • តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ
 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស
 • អត្ថប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកទទួលបាន
 • របៀបក្នុងការដាក់ពាក្យ
 • ព័តមានអំពីក្រុមហ៊ុន
  • ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
  • រូបភាពស្លាកសញ្ញា
  • អ៊ីម៉េល
  • លេខទូរស័ព្ទ
  • លេខទូរសារ
  • អាស័យដ្ឋាន
  • គេហទំព័រ

សូមផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅកាន់ info@khmeronlinejobs.com

ប្រភេទឯកសារ : Word document or PDF (សូមកុំផ្ញើជារូបភាព)

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ប្រកាសការងារជាភាសាខ្មែរ សូមផ្ញើឯកសារដែលប្រើ ខ្មែរយូនីកូដ។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading