ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនទី 1-20 នៃក្រុមហ៊ុនចំនួន 2977
អុីម៉េល : sholben@fintrac.com
maloung@fintrac.com
អាស័យដ្ឋាន : #34, Street 310,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.fintrac.com
 Cambodia HARVEST map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : jobs@luckydragonlotto.com
លេខទូរស័ព្ទ : 015639007 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : Building 1, Monivong Blvd.,សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខ័ណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : recruitment@vtrustproperty.com
លេខទូរស័ព្ទ : 087 888 150 (Office)
070 812 323 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #113(Parkway Square, 3floor-Room No.3FR, Mao Tse Toung Blvd,សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃ I, ខ័ណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.vtrustproperty.com
 VTRUST Property Co., Ltd map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
អុីម៉េល : recruitment@qbmore.com
អាស័យដ្ឋាន : #825 ABC, Preah Monivong Blvd,សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ខ័ណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@103npt.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 212096 (Office)
069661103 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : No 86, Norodom Blvd,ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.103npt.com.kh
អុីម៉េល : apply@17triggers.com
គេហទំព័រ : http://www.17triggers.com
អុីម៉េល : susan@ensohealing.com
អុីម៉េល : orn24l@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 45 45 29 (Mobile)
070 264142 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #24L, St. Veng Sreng,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខ័ណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
2NT
អុីម៉េល : hr@2ntkh.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 64 34 477
អាស័យដ្ឋាន : 2nd Floor of Steung Meanchey Thmey Market, Monireth Blvd,សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ, ខ័ណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.2ntkh.com
អុីម៉េល : puthikol_keo@yahoo.com
លេខទូរស័ព្ទ : 010 995 965 (Mobile)
017 999 240 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : 108 E0, 371,សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខ័ណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : keosamnang.tiep@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 069 393 666
អាស័យដ្ឋាន : Morodok Teacho Building (Lot 503),សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខ័ណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : cdsinfo@cds.com.kh
sreymarch@cds.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 431 035 (Office)
023 722 194 (Office)
023 722 493 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : Online Building,#60, Monivong Blvd, 3rd floor,សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.cds.com.kh
អុីម៉េល : 3d.cambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 023 883833 (Office)
012 334444 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #3, Street 2004 (Sorla),សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ខ័ណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : sikuong.ung@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 012 805 780 (Mobile)
012 922 229 (Mobile)
016 555 588 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : #44, Street 160,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខ័ណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : Recruitment.3KAgri@gmail.com
អុីម៉េល : 3keys.interior@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ : 077 55 95 95 (Mobile)
095 95 95 80 (Mobile)
អាស័យដ្ឋាន : # 95C, St 182,សង្កាត់ ទឹកល្អក់ II, ខ័ណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
អុីម៉េល : hr@40k.com.au
គេហទំព័រ : https://www.40kplus.com/

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading