ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី អម្រឹត

អម្រឹត ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឈានមុខគេក្នុង ការរួមចំណែក ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៃ ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់នូវ សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន គោលដៅយ៉ាងច្រើន។ អម្រឹត មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងមានយុទ្ធសាស្រ្ត អាជីវកម្មរយៈពេលវែង ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឈានមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារ។

អម្រឹត

អម្រឹត
អុីម៉េល : lida.voun@amret.com.kh
vichet.chea@amret.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 012 992132 (Office)
070 700 123 (Office)
អាស័យដ្ឋាន : #80, Street 315, Phum 7 សង្កាត់ បឹងកក់ II, ខណ្ឌ ទូលគោក, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.amret.com.kh
អម្រឹត  map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
ពុំមានការផ្សព្វផ្សាយការងារទេនៅពេលនេះ។ សូមពិនិត្យមើលម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading