ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី ក្រុមបោសសំអាតមីន

ក្រុមបោសសំអាតមីន

ក្រុមបោសសំអាតមីន
អុីម៉េល : sotheavuth.oeun@maginternational.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 16D, St. 360 ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.maginternational.org
ក្រុមបោសសំអាតមីន map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មុខតំណែង :
Finance Assistant
(១នាក់)
ប្រាក់ខែ :  
$428
ឈប់ទទួលពាក្យ :  
ថ្ងៃទី 04​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2022
តំបន់ :  
មុខតំណែង :
ផ្នែក :  
ប្រាក់ខែ :  
$519
ឈប់ទទួលពាក្យ :  
ថ្ងៃទី 07​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ2022
តំបន់ :  

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading