ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី ក្រុមបោសសំអាតមីន

អុីម៉េល :sotheavuth.oeun@maginternational.org
អាស័យដ្ឋាន : No. 16D, St. 360 ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.maginternational.org
ក្រុមបោសសំអាតមីន map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ប្រាក់ខែ : $273
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ : $273
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ : $530
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ : $340
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ : $340
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 31​ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :
ប្រាក់ខែ : $273
ឈប់ទទួលពាក្យ : ថ្ងៃទី 26​ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ2017
ទីតាំង :

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

iOS app Android app

កម្មវិធី iOS និង កម្មវិធី​ Android នឹងដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Loading