ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី អង្គការតំលៃស្ត្រី

អង្គការតំលៃស្រ្តី គឺជាអង្គការគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងស្រុកមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលធ្វើការជួយទៅដល់ស្រ្តីរងគ្រោះ និង ត្រូវបានគេរំលោភបំពាននៅតាមសេវាកំសាន្តដូចជាបៀហ្គាឌិន និង ខារ៉ាអូខេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 

និមិត្ត៖ លើកកំពស់ស្ត្រីដែលតូ្រវបានកេងប្រវញ្ច័នៅតាមរង្គសាល បៀរហ្គាឌិន និងផ្ទះបន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអោយរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នា មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងក្តីសង្ឃឹម។

បេសកកម្ម៖ លើកកំពស់បរិយាកាសការងារ ដើម្បអោយរួចផុតពីការកេងប្រវញ្ច័ និង រំលោភបំពានទៅដល់ស្រ្តី តាមរយៈការប្រឹក្សាយោបល់ បញ្ចូនទៅរៀនជំនាញ និងជំរើសការងារថ្មី ។

អង្គការតំលៃស្ត្រី

អង្គការតំលៃស្ត្រី
អុីម៉េល : ao@preciouswomen.org
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 089 270 470
016 394 006
089 378 498
អាស័យដ្ឋាន : House #2C, St 45BT, សង្កាត់ បឹងទំពន់, ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://preciouswomen.org/
អង្គការតំលៃស្ត្រី map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
ពុំមានការផ្សព្វផ្សាយការងារទេនៅពេលនេះ។ សូមពិនិត្យមើលម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading