ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី អង្គការអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មចំរុះ០០៩

អង្គការអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មចំរុះ០០៩

អុីម៉េល : agrimulti009@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 010 32 0006
099 25 0006
088 815 0006
អាស័យដ្ឋាន : អាគារលេខ ៣៨ ផ្លូវ ៣៤២ សង្កាត់ ច្រាំងចំរេះ I, ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ
ពុំមានការផ្សព្វផ្សាយការងារទេនៅពេលនេះ។ សូមពិនិត្យមើលម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading