ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី Botánica Flower Lab

Botánica Flower Lab

Botánica Flower Lab
អុីម៉េល : botanicaflowerlab@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 070 5678 68
អាស័យដ្ឋាន : No.220, Street 360 corner Street 63 សង្កាត់ បឹងកេងកង I, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : https://www.instagram.com/botanicaflowerlab/
https://www.facebook.com/Botanicaflowerlab/
Botánica Flower Lab map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មុខតំណែង :
Store Manager
(១នាក់)
ប្រាក់ខែ :  
$400 - $550
ឈប់ទទួលពាក្យ :  
ថ្ងៃទី 01​ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ2020
តំបន់ :  

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading