ស្វែងរក

មីនុយសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ការងារពី ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ

ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ

ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ
អុីម៉េល : hr@ppcb.com.kh
លេខទូរស័ព្ទ : 023 999 508
លេខទូរស័ព្ទដៃ : 098 888 060
លេខទូរសា : 023 999 540
អាស័យដ្ឋាន : #767-769, Monivong Boulevard, សង្កាត់ បឹងត្របែក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ
គេហទំព័រ : http://www.ppcb.com.kh
ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ map ចុចលើផែនទីដើម្បីមើលផែនទីធំ
ពុំមានការផ្សព្វផ្សាយការងារទេនៅពេលនេះ។ សូមពិនិត្យមើលម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។

កំពុងស្វែងរកការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ការងារពេញម៉ោង និង ការងារក្រៅម៉ោង ជាច្រើនត្រូវបានបន្ថែមក្នុងគេហទំព័រ kh.khmeronlinejobs.com ប្រចាំថ្ងៃ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារតាមមុខជំនាញ​ ដូចជា ផ្នែកទីផ្សារ គណនេយ្យ ផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកំព្យូទ័រ ផ្នែកឌីស្សាញ និង ផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកការងារតាមទីក្រុង ឬ ខេត្ត ដែលអ្នកកំពុងរស់នៅ​ (ដូចជា ភ្នំពេញ សៀមរាប ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និង ខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងៗទៀត)។

Loading